Ik heb lang genoeg gehangen, heb nu weer grip op mijn eigen toekomst.
John
Werken bij Over Rood heeft mij enorm veel teruggegeven in de sfeer van voldoening, erkenning en plezier
Hans

Nieuwe editie: Geldboek voor Ondernemers

 

Onlangs verscheen de vernieuwde en uitgebreide editie van het Geldboek voor Ondernemers. Deze kun je onderaan deze pagina downloaden. Dit veelgelezen boek biedt ondernemers meer grip op hun geldzaken. Nieuw in deze editie is een hoofdstuk over administreren met daarbij extra aandacht voor facturering.

Onzekerheid over financiële situatie

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers en bijna tweederde van de mkb’ers geeft aan geconfronteerd te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken ruim vier op de tien ondernemers niemand bij hun financiën en administratie.

Kamer van Koophandel-directeur dienstverlening Michiel Huitema: “Het Geldboek helpt ondernemers om zicht te krijgen op hun financiën. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers mét kennis van geldzaken beter presteren dan ondernemers die daaraan twijfelen.”

Scheiding privé en zakelijk

Het doel van het Geldboek is ervoor te zorgen dat ondernemers niet alleen naar bedrijfsmatige zaken kijken, zoals een ondernemingsplan of een liquiditeitsbegroting, maar ook rekening houden met hun persoonlijke financiële situatie.

Gerjoke Wilmink, directeur Nibud: “Juist als zelfstandige, met wisselende inkomsten en beperkte aanspraak op sociale zekerheid, is het belangrijk grip op de financiën te hebben. Waar het vaak misgaat, is dat de privéfinanciën en zakelijke financiën niet goed gescheiden worden. Het Geldboek kan ondernemers daarmee op weg helpen.”

Het Geldboek voor Ondernemers biedt hulp door specifieke informatie voor (startende) ondernemers te bundelen. Bijvoorbeeld over financieringsvormen, belastingen, financiële problemen, administratie en inkomensondersteunende maatregelen. Ook is er informatie opgenomen over inkomen bij arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Vallen, opstaan en weer doorgaan

Jacqueline Zuidweg, directeur Zuidweg & Partners: “Ondernemen is vallen, opstaan en weer doorgaan, dat zal iedere ondernemer herkennen. Ondernemers zijn heel gedreven en doen graag ‘hun ding’. Financiën staat meestal niet hoog op de prioriteitenlijst, maar is een onlosmakelijke schakel voor goed ondernemerschap. Het Geldboek voor Ondernemers helpt ondernemers beter inzicht en overzicht te krijgen, waardoor cijfers zelfs leuker worden.”

Het Geldboek voor Ondernemers is een gezamenlijke uitgave van de Kamer van koophandel, Nibud en Zuidweg & Partners. Deze organisaties hechten – ieder vanuit hun eigen maatschappelijke rol – veel waarde aan het verbeteren van financiële kennis en inzicht bij ondernemers. De nieuwe editie van het Geldboek voor Ondernemers kun je hieronder gratis downloaden:

 

Geldboek voor Ondernemers 2017