Ik heb lang genoeg gehangen, heb nu weer grip op mijn eigen toekomst.
John
Als alles waar je in geloofde ineens heel kwetsbaar blijkt te zijn. Hoe word je die onzekerheid dan weer de baas?
Raj

Bedrijfslening of uitkering via BBZ

BBZ is bedoeld als vangnetregeling voor ondernemers, om te zorgend dat ondernemers die tijdelijk niet rond kunnen komen of schulden hebben niet in de bijstand terecht komen. Het is een tijdelijke uitkering die maximaal 3 jaar wordt verstrekt of een eenmalige lening.

Wat is Over Rood?

Over Rood is een particuliere organisatie van ondernemers en oud ondernemers die zich als vrijwilligers inzetten om collega ondernemers te ondersteunen bij het op orde krijgen van hun administratie, de financiën en de bedrijfsvoering.

Wat doet de gemeente voor ondernemers met een inkomen onder bijstandsniveau?

Heb jij een (gezins)inkomen onder bijstandsniveau dan kun je een beroep doen op de BBZ-regeling – Besluit Bijstand voor Zelfstandigen bij Bureau Zelfstandigen van de gemeente – om jouw inkomen tijdelijk aan te vullen tot bijstandsniveau inclusief woonkostentoeslag. Door deze toeslag kan het bedrag voor BBZ flink hoger uitkomen dan de bijstandsnorm. De bijstandsnorm is ca. 950 euro voor een alleenstaande en ca 1350,- voor een gezin. Dit is exclusief zorgtoeslag en huur of woonkostentoeslag. Als je gezinsinkomen lager is dan de bijstandsnorm + je netto woonlasten – EUR 250,- kun je bij de gemeente navragen of je in aanmerking komt voor BBZ.

Wat doet de gemeente voor ondernemers met schulden?

De gemeente voert voor haar inwoners de wet schuldsanering natuurlijke personen uit. Deze wet is een onderdeel van de faillissementswet. Daarvoor maakt de gemeente afspraken met jou en met jouw schuldeisers. In zo’n schuldsanering wordt dan een deel van jouw schulden na drie jaar kwijtgescholden. Een schuldeiser krijgt vaak een groot deel van zijn vordering op jou niet betaald. Er zijn dan ook strikte voorwaarden voor een schuldsanering. De belangrijkste zijn:

  • De schulden moeten problematisch zijn. Dat wil zeggen dat jij ze niet zelf binnen drie jaar af kunt betalen.
  • Er moeten meer inkomsten dan uitgaven zijn. Zijn de uitgaven namelijk groter dan de inkomsten dan kan geen schuldsanering worden uitgevoerd omdat er dan direct weer nieuwe schulden ontstaan.
  • De schulden inclusief de schulden bij de belastingdienst moeten bekend zijn en in beeld zijn gebracht.
  • De bedrijfsadministratie moet dus op orde zijn. Dat betekent ook dat alle aangiftes voor de omzetbelasting en voor de inkomstenbelasting gedaan moeten zijn.
  • Dat jij een inkomen op minimaal bijstandsniveau moet hebben.

In veel gevallen vraagt een ondernemer een geldlening aan via de BBZ- regeling. Met deze geldlening kan men dan jouw schulden afkopen. Als jij niet voor deze lening in aanmerking komt, dan kan de gemeente proberen een spaarsanering af te spreken met jouw schuldeisers. Veel gemeenten huren voor een schuldsanering voor bedrijven een commerciële partij in. In dat geval moet je een deel van de kosten vaak zelf betalen. De kosten worden dan meegefinancierd met de BBZ lening,

Wat doet Over Rood?

Over Rood helpt jou om jezelf en jouw bedrijf goed voor te bereiden op zo’n mogelijke schuldsanering door de gemeente. Helpt je eventueel bij het aanvragen van een BBZ inkomens aanvulling of kredietaanvraag. Kijkt samen met jou wat voor jou de beste oplossing is voor jouw probleem. Vervolgens ondersteunt Over Rood jou bij het realiseren van deze oplossing. De ondersteuning van Over Rood kost slechts 20 euro per maand. Voor ondernemers met een inkomen onder de bijstandsnorm is de ondersteuning van Over rood in veel gevallen gratis. Over Rood helpt je ook als je niet in aanmerking komt voor BBZ of als je BBZ aanvraag wordt afgewezen.

Gratis adviesgesprek?

Wil je meer weten of heb je hulp nodig? Maak dan een afspraak met Over Rood voor een kennismakingsgesprek. Dat is gratis en vrijblijvend en duurt ongeveer een uur.  Aan het eind van het gesprek zal Over Rood aangeven wat Over Rood voor jou kan betekenen. Daarna besluit je zelf of je gebruik gaat maken van de diensten van Over Rood.

 

Met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Breda, Eindhoven en Zwolle is er altijd een vestiging bij jou in de buurt.