De hele dag borrelen er nieuwe gedachten op.
Barbara
Na een tijdje zie je licht aan de horizon. Krijg je je energie weer terug.
Gijs van Arken

Steun van Stichting DOEN!

Over Rood heeft in 2013 een overeenkomst getekend met Stichting DOEN. Over Rood krijgt steun van Stichting DOEN in de vorm van een lening van €50.000 . Deze lening stelt ons in staat om door te gaan met de activiteiten van Over Rood en te bouwen aan een landelijke uitrol.

Belangeloos knokken voor kwetsbare groep

Peter van Bergen: “De problematiek van de ondernemer in financiële moeilijkheden, de impact van die problemen op het persoonlijke vlak en de gezinsleden wordt nog altijd enorm onderschat. De noodzaak van een partij als Over Rood die belangeloos knokt en hulp geeft aan deze groep heeft zelfs mij verrast. Onder hen is een grote groep kwetsbare mensen die ondernemer zijn geworden omdat ze vrijwel geen kansen hadden op de gewone arbeidsmarkt.

Toen ik aan Over Rood begon kon ik niet vermoeden dat er gezinnen zijn die op straat komen te staan omdat ze geen jaarrekening hebben. En daarom niet de schuldhulp in komen. Zelfs geen bijstandsuitkering krijgen van de gemeente.”

Het feit dat de medewerkers van de gemeentelijke gezondheidszorg, schuldhulp en maatschappelijk werk inmiddels de weg naar Over Rood hebben gevonden en regelmatig cliënten naar ons doorverwijzen onderstreept dit. Waar het ons lukt de cliënt weer in zijn kracht te zetten, te voorkomen dat hij in de bijstand komt of zelfs te voorkomen dat een gezin op straat komt te staan geeft ons werk ons enorm veel voldoening. Het is dé motivatie om te blijven investeren in een landelijke uitrol van onze unieke aanpak.

Lening van Stichting DOEN

Door de lening van  Stichting DOEN wordt Over Rood ook in staat gesteld mensen op te leiden en te trainen die door alle tegenslagen die ze hebben gehad nu een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit zijn vaak mensen met veel talent en capaciteit die graag willen werken en een tweede kans verdienen.

Doe mee met de AdministratieExpress!

In oktober start SodaProducties met stichting Geldinzicht en Over Rood met de AdministratieExpress Utrecht. Het pilotproject geeft mensen de mogelijkheid om meer grip te krijgen op hun financiële situatie. De begeleiding bestaat uit een persoonlijk en praktisch advies, waardoor mensen beter weten hoe je meer kunt doen met minder geld. Doe de test om te zien of meedoen jou winst kan opleveren.

De AdministratieExpress biedt uitkomst

De AdministratieExpress geeft antwoord op allerlei vragen rondom je financiële situatie. Hoe spaar ik geld voor mijn vakantie of bruiloft? Wat kost een kind? Wat betekent een scheiding voor mijn financiën? Kan ik verhuizen? Zet ik nu al studiegeld opzij voor mijn kinderen? Je bent niet de enige die dit bezig houdt. Er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen. Daarom komt dit initiatief je te hulp!
p1843eh1bljk81ufk1er81k0b1f0f3

Software ontwikkelen in Bangladesh

Over Rood bouwt haar software met een ontwikkelteam van Grameen Solutions in Bangladesh. Grameen is de bank opgezet door Prof Dr. Yunus, die de nobelprijs voor de vrede heeft ontvangen voor zijn pionierswerk op het gebied van Microkrediet. Grameen Solutions is een dochterbedrijf van deze bank.

Software voor kleine ondernemers

De software die we ontwikkelen is de eerste software voor kleine ondernemers die op een overzichtelijke manier een financiële planning, een administratie en een cashprognose combineert. Waarbij andere pakketten terugkijken op hoe een ondernemer financieel gedraaid heeft, kijkt dit softwarepakket vooruit, zodat je kunt anticiperen op wat komen gaat.

Team in Bangladesh

Zo’n pakket op hoofdlijnen bedenken is al een hele uitdaging. Het in detail overbrengen, bespreken en super eenvoudig in het gebruik maken met een team van engineers is ook een uitdagende klus. Zeker als dat team in Bangladesh zit! De CTO van Grameen Solutions vroeg me eens wat het meest uitdagende was wat ik ooit had gedaan. ‘I think it is this project and developing that in Bangladesh’.Wij zijn dan ook heel blij en trots op ons team in Bangladesh, dat dag in, dag uit hard werkt aan onze software. Het resultaat mag er wezen. Wij zijn in 2012 een aantal keren op bezoek geweest bij het team. Dit jaar in januari en onlangs nog in juni.

Communiceren blijft een uitdaging

Het software team bestaat uit Tamim Dayan, Yasir Arrafat, Ashish Saha, Shawpon Kumer, Kazi Amena Begum en Mohammad Rasel. In het begin was het best lastig om met elkaar te communiceren en duidelijk te maken wat we precies wilden. Het team spreekt redelijk tot goed Engels, maar bij het bouwen van software is duidelijke uitleg over de gewenste werking van de kleinste details van groot belang. Een fysieke afstand en beperkte internetcapaciteit werkt dan niet bevorderlijk; je kunt niet even bij elkaar op de koffie! Daarnaast hebben wij ook veel geleerd van het cultuurverschil tussen Bangladesh en Nederland. Waar het voor ons Nederlanders zo ‘makkelijk’ is om zaken die wij anders willen, direct aan te geven, is het voor hen zo moeilijk om direct aan te geven waar ze in vastlopen of wat zij anders zouden doen.

Nu is er veel veranderd qua logistiek en communicatie. Er wordt veel beeldmateriaal gebruikt en de digitale snelweg werkt nu uitstekend. Er is nu dagelijks contact via Skype. Ook zijn we nu beter op elkaar ingespeeld, kennen we elkaar beter en weten we op welke wijze wij het beste met elkaar kunnen omgaan.

Mooi samenwerkingsverband

Een mooi traject, waarbij we het gevoel hebben dat het ècht een samenwerkingsverband is met een eindproduct van ons samen. Een eindproduct waarvoor inmiddels internationale belangstelling bestaat en waar niet alleen wij, maar ook onze ontwikkelaars in Bangladesh heel trots op zijn.

Schuldhulpverlening voor zelfstandigen?

Over Rood heeft diverse gesprekken gevoerd met D66 over ZZp’ers in Zwaar weer. Jeroen Flipse, destijds raadslid van D66 en Klaas Verschuure; fractievoorzitter van D66 hebben het initiatief genomen om – samen met het CDA – een Raads Informatie Avond (RIA) te organiseren. Het onderwerp van deze avond: “schuldhulpverlening voor zelfstandigen”?

Beperkingen BBZ-regeling

Binnen de gemeente wordt het BBZ loket als dé plek gezien, waar ondernemers met financiële problemen geholpen kunnen worden. Alle gemeentelijke instanties verwijzen hierheen door. De BBZ regeling is een mooie regeling maar richt zich op een hele specifieke doelgroep. Over Rood probeert al langer duidelijk te maken aan de gemeente dat veel ondernemers op basis van de BBZ-regeling niet geholpen kunnen worden en in de kou staan.

Tijdens de RIA gaf de gemeente voor het eerst ook zelf aan dat de BBZ wet voor veel ondernemers geen uitkomst biedt. Uiteindelijk kan de gemeente binnen de BBZ wet maar een klein deel van de ondernemers die zich melden met een hulpvraag helpen. De BBZ regeling is er voor de ondernemer, die een ‘levensvatbare’ onderneming heeft. Het is bedoeld als tijdelijk overbrugging. De regeling is opgezet om te voorkomen dat ondernemers door tijdelijke financiële problemen in de bijstand terecht komen. Heb je een partner met een inkomen? voldoe je niet aan het uren criterium? Kun je je jaarstukken niet aanleveren omdat je je boekhouder niet meer kan betalen? Dan is BBZ niet de oplossing. De BBZ-regeling is ook nooit bedoeld als alternatief voor gemeentelijke schuldhulpverlening, terwijl dit nu wel door alle gemeentelijke instelling zo wordt gezien.

Van het kastje naar de muur…

Tijdens de avond werd duidelijk dat er jaarlijks een paar duizend ondernemers zich aanmelden bij het BBZ loket, maar dat – volgens BBZ zelf – slechts tientallen daadwerkelijk worden geholpen. De rest wordt verteld dat ze beter kunnen stoppen of doorverwezen, naar… Het van het kastje naar de muur sturen proces is pijnlijk zichtbaar geworden.

Naast Over Rood waren diverse partijen en geïnteresseerden aanwezig; een ervaringsdeskundige (deelnemer Over Rood) of te wel een ondernemer die het kastje van de muur proces zelf heeft ondervonden, Economische Zaken, de Feniks groep; een organisatie die ondernemers die failliet zijn gegaan of dreigen te gaan helpt, en andere geïnteresseerden. De conclusie van de avond: De grote meerderheid van ZZP’ers melden zich bij het BBZ loket, maar worden niet via BBZ geholpen, terwijl men een BBZ loket wel als oplossing ziet.

Plannen voor een centraal adviespunt

Na de RIA hebben Over Rood, de Feniks groep en Economische Zaken de handen ineen geslagen en besproken wat de mogelijkheden zijn voor een centraal adviespunt op dit gebied, waarbij verschillende experts dienen samen te werken. Denk aan BBZ, maatschappelijk werk, advocaten en financieel specialisten. Aan Over Rood is de vraag gesteld om samen met onder andere de Feniks groep het plan verder uit te werken. Een hele mooie eerste stap. Binnenkort meer hierover.

Over Rood op Radio1 – Rubriek de Werkplaats

In de rubriek De Werkplaats worden luisteraars geholpen met hun vragen over werk. Ook over de problemen van ZZP’ers. Marijn Freeve is zelfstandig saxofoonleraar in Groningen. Hij komt moeilijk rond omdat zijn bedrijf door bezuinigingen behoorlijk onder druk staat. Degene die hem probeert te helpen is Peter van Bergen, één van de initiatiefnemers van Over Rood.

Waarom verdien ik te weinig als ZZP’er?

U kunt de uitzending terugluisteren via

http://www.npo.nl/lunch/01-07-2013/POMS_NCRV_364101/POMS_NCRV_376079

Ondernemers met schulden: een discussie met D66 Utrecht

Klaas Verschuure is fractievoorzitter van D66 in Utrecht. Vanuit die rol wil hij graag weten waarom Over Rood meer aandacht wil voor de problematiek van ondernemers met schulden. Er ontstaat een mooie discussie tussen Klaas en mij [Peter van Bergen, Over Rood] over ondernemerschap en problematische schulden.

Ondernemer moet zijn eigen boontjes doppen

Klaas geeft aan dat in de politiek de gangbare mening is dat een ondernemer vooral zijn eigen boontjes moet doppen. Hij is tenslotte niet voor niets ondernemer geworden. Ondernemen betekent kans op hoge pieken, maar ook op diepe dalen. Gaat het mis dan is het zaak dat de ondernemer tijdig bijstuurt en zich snel aanpast aan de veranderende omstandigheden. Het ondernemersrisico moeten ondernemers niet af willen wentelen op de maatschappij. En als overheid moet je nooit op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Een ondernemer moet juist zoveel mogelijk ruimte krijgen om zijn eigen ding te doen, om zijn eigen problemen op te lossen. Want zo ontstaan nieuwe oplossingen, nieuwe proposities en nieuwe kansen. Een visie die wij van Over Rood, als door de wol geverfde ondernemers, van harte onderschrijven.

Particulier wél recht op hulp

Maar de andere kant van deze medaille is minstens even interessant. Als particulier heb je altijd recht op (gratis) schuldhulp. Het maakt daarbij niet uit hoe je in de schulden bent gekomen. Of je je geld hebt uitgegeven aan dure schoenen, mooie kleding en verre vakanties, al jaren verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken of in de problemen bent gekomen door scheiding, werkloosheid of welke oorzaak dan ook. Als je schulden je boven het hoofd groeien krijg je hulp, punt uit. In de particuliere schuldhulp is daarbij een mooie afweging gemaakt tussen de rol van de overheid, de belangen van de schuldeisers en de menselijke aspecten van de schuldenaar.

Had je maar geen ondernemer moeten worden

Als je ondernemer bent, wordt er diametraal anders naar je gekeken. Dat is best merkwaardig. Juist omdat steeds meer mensen tegen wil en dank ondernemer worden. Omdat hun werkgever dat eist. Omdat het UWV dat actief stimuleert. Lukt het ondernemerschap vervolgens niet zo best en zit zo iemand een jaar later met fikse schulden omdat men zowel het levensonderhoud als de aanvangsinvesteringen bij elkaar heeft geleend, dan hoort men: ‘Had je maar geen ondernemer moeten worden’. Tsja.

We vertellen Klaas dat we veel ondernemers ontmoeten die hulp zoeken, dringend hulp nodig hebben, maar die het niet lukt om hulp te vinden. Ze worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Krijgen geen aanvraag voor de BBZ. Omdat ze niet voldoen aan het urencriterium, bezig zijn hun bedrijf te beëindigen, ruzie hebben met de boekhouder (factuur te lang onbetaald) en daardoor geen actuele cijfers hebben of omdat ze zo ver en zo lang in de problemen zitten dat ze het niet meer voor elkaar krijgen een goed businessplan te schrijven. Professionele hulp kunnen ze niet (meer) betalen. Bij de meeste bureaus moet je immers contant geld meenemen naar het intakegesprek en dat hebben ze niet of ze voelen zich niet zeker genoeg om hier geld aan uit te geven.

Ondernemers met schulden hebben dringend hulp nodig

Het is bekend dat in de particuliere schuldhulp veel cliënten moeite hebben met hun aanvraag. Zelf help ik deze mensen als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ook Humanitas, Schuldhulpmaatje en maatschappelijk werk helpen mensen hun zaakjes op orde te krijgen voor een aanvraag. Ben je ZZP’er dan blijven veel deuren echter gesloten: ‘Sorry, dat is echt te ingewikkeld’. Ik snap dat ook wel. De administratie van een ondernemer op orde krijgen is van een andere orde dan die van een particulier. En hulpverleners hebben al moeite genoeg alle particuliere aanvragen in te vullen.

De prijs die je betaalt

Maar, wachten tot de betreffende ondernemer zo ver in problemen is gekomen dat hij zijn bedrijf moet staken en rijp is voor de bijstand, is zowel voor de ondernemer als voor de maatschappij niet de beste oplossing (denk aan de kosten van een bijstandsuitkering, het afboeken van vorderingen en de medische kosten). Want de meeste mensen die met problematische schulden zitten krijgen een behoorlijke klap. Krijgen zowel lichamelijke als psychische klachten. Ze worden vaak depressief en bang. Post wordt niet meer open gemaakt en steeds meer rekeningen blijven onbetaald. Bied je geen hulp, dan is de kans groot dat iemand uiteindelijk langdurig in een uitkeringssituatie terechtkomt. Ondertussen blijven de schulden oplopen.

Conclusie: hulp van politiek, landelijk en gemeentelijk niveau

Omdat zowel de prijs die mensen met schulden moeten betalen, als die de maatschappij betaalt steeds hoger wordt, heeft iedereen in Nederland die met problematische schulden worstelt, ongeacht de oorzaak en ongeacht het inkomen, recht op schuldhulp. Helemaal gratis! Dat is wettelijk zo geregeld. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel. De eerste is als je niet te goeder trouw gehandeld hebt. Oftewel, je hebt met opzet schulden gemaakt. De tweede? Juist. Je bent ondernemer! Zowel vanuit juridisch als vanuit maatschappelijk oogpunt uiterst interessant.

Wat Klaas en Over Rood betreft is de conclusie, dat het probleem van de ZZP’er om toegang te krijgen tot schuldhulp op de kaart gezet moet worden, bij de politiek, landelijk en op gemeentelijk niveau.

Peter van Bergen.

Search
Generic filters