Na een tijdje zie je licht aan de horizon. Krijg je je energie weer terug.
Gijs van Arken
De hele dag borrelen er nieuwe gedachten op.
Barbara

Doelstellingen en beleid 2015

Registratienummers

Fiscaal Nummer :
KvK Nummer : 58372652

Contactgegevens

Adres : Grebbberglaan 15, 3527 VX Utrecht
Telefoon : 085 009 0408
Email : stichting@overrood.nl
Contactpersoon : Peter van Bergen

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Pieter Johannes van Bergen, Geboren te Oostflakkee op 01 oktober 1971.
Secretaris : Gijsbert Jacob van Arken, geboren te Katwijk op 24 juli 1942
Penningmeester : Egbert Rorije, geboren te Schiedam op 03 april 1947

Beloning & Beheerkosten

In 2014 zijn geen belangen verstrekt aan de bestuurders van de stichting.
De beheerkosten van de stichting zijn nihil.

Doelstelling Stichting Over Rood

1. Het (doen) bevorderen van financiële zelfredzaamheid van burgers in Nederland, zowel actief als preventief .
2. Het bevorderen van de effectiviteit van schuldhulpverlening
3. Het stimuleren van mensen met problematische schulden tot het zetten van een eerste stap tot een duurzame totaalaanpak zodat maatschappelijke-, gezondheid, en sociale problemen worden voorkomen dan wel verkleind en het welzijn van deze mensen wordt bevorderd.
4. Het financieel ondersteunen en/of (doen) initiëren, stimuleren en/of realiseren van initiatieven, projecten en activiteiten die een maatschappelijk, sociaal, charitatief, cultureel of wetenschappelijk belang beogen in binnen- en buitenland een en ander vanuit de principes van Social Business zoals deze zijn opgesteld door Prof. Dr. Yunus zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_business

 

Beleidsplan 2015

Licenties

De stichting beheert een aantal licenties voor financieel educatie materiaal voor ondernemers, bestaand uit o.a. financiële planningssoftware, workshop- en trainingsmateriaal. De baten van deze licentie komen – na terugbetaling van de investeringskosten van licentiegever – ten bate aan de stichting. De verworven licenties voor het financieel educatie materiaal zullen in de toekomst de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor Stichting Over Rood. Om de licentie-inkomsten te vergroten en de licenties in de toekomst aan meerder partijen te kunnen verkopen is het van belang een goed marketing model te ontwikkelen. In 2015 worden de eerste licentie inkomsten verwacht van ca. 300 oplopend naar ca. 750 euro per maand. Stichting Over Rood zal deze inkomsten gebruiken om de licentienemers te ondersteunen in hun marketing activiteiten, zodat de licentie inkomsten verder kunnen worden vergroot. Indien nodig zal De stichting proberen hiervoor externe financiering te verkrijgen.

Donaties

In 2015 wordt niet actief gewerkt aan het verwerven van donaties.

Het beheer van het vermogen en de inkomsten

Het eigen vermogen van de stichting is beperkt. Begin 2015 bedroeg het eigen vermogen EUR 1786. De stichting beheert een lening van Stichting DOEN die door de stichting is verstrekt aan Over Rood Coöperatie U.A.
In 2015 moet over deze lening 6%, dus EUR 3000,- rente worden vergoed. Deze rente wordt betaald uit het overgebleven deel van de lening ad EUR 5100,-

De stichting zal in 2015 geen giften of donaties doen.

Alle beschikbare middelen worden in 2015 geïnvesteerd in het ontwikkelen van een model om de licenties van de stichting van het financieel educatie materiaal voor ondernemers effectief in de markt te zetten op een manier die past bij de doelstellingen van de stichting. Zodra een goed werkend model is gevonden zal de stichting op zoek gaan naar andere partijen die het model verder uit willen rollen alsmede de huidige licentienemers zo veel mogelijk ondersteunen bij het bereiken van de doelgroep.

De stichting factureert licentievergoedingen voor het financieel educatie materiaal aan coöperatie Over Rood U.A. Mits de aflosverplichting aan stichting DOEN daardoor niet in gevaar komt zal de stichting starten met het terugbetalen van de investeringen van licentiegevers. Aangezien in 2015 nog onvoldoende zeker kan worden gesteld dat aan de aflosverplichting van Stichting DOEN kan worden voldaan, zijn er in 2015 nog geen mogelijkheden de licentiegevers te betalen.

Doordat de licentievergoedingen gefactureerd worden aan de coöperatie, wordt de lening van de coöperatie niet afgelost terwijl de lening aan Stichting Doen in de toekomst met dit geld wel wordt afgelost. Het bestuur van de stichting kan daarom besluiten een deel van de gefactureerde licentievergoeding te crediteren aan de coöperatie, op voorwaarde dat de coöperatie de lening aflost;

Het beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen enkele beloning of vergoeding voor haar werkzaamheden voor de stichting.

Beheerkosten

De beheerkosten bestaan uitsluitend uit de kosten van de bankrekening en zijn derhalve nihil.

Leningen

Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat de aflossingsverplichting aan Stichting DOEN per 1 januari 2015 niet voldaan kan worden. Stichting DOEN is bereid geweest de afbetaling van de lening met een jaar op te schorten onder voorwaarde dat wel rente zal worden vergoed over de lening.
De activiteiten van de stichting in 2014
Het beheren van de licenties
Met diverse partijen in het buitenland zijn contacten onderhouden voor het afnemen van licenties. Door de opgelopen vertraging in het ontwikkelen van de software en het ontbreken van een effectief marketingmodel hebben deze activiteiten niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het beheren van de lening van Stichting Doen

Het bestuur van de stichting heeft moeten constateren dat de stichting niet in staat was tijdig aan de aflosverplichtingen aan Stichting Doen te voldoen. Met Stichting Doen is een nieuwe regeling overeengekomen die ingaat op 1 januari 2016. Over de lening dient in 2015 wel 6% rente te worden vergoed.

Het vaststellen en accorderen van de investeringsbedragen van licentiegevers
Het bestuur van de stichting heeft de uitgaven van licentiegever voor het ontwikkelen van de financiële educatie materiaal gecontroleerd en getoetst aan de principes van Social Business. De totale ontwikkelkosten ad euro 260.476,- zijn door het bestuur van de Stichting goedgekeurd.

Het vaststellen en Innen van licentie vergoedingen van Over Rood Coöperatie U.A.
Eens per kwartaal wordt een factuur opgesteld aan de Coöperatie voor het aantal licenties. De licentievergoeding ad EUR 3,70 per cliënt bedroeg in het laatste kwartaal van 2014 EUR 744,-. De licentievergoeding wordt vastgesteld op basis van het aantal actieve cliënten in het klantsysteem van Over Rood Coöperatie U.A.

Financiële verantwoording
Begroting 2015

Inkomsten

Licentievergoedingen Over Rood: EUR 6000,-

Uitgaven

Rente Lening Stichting Doen EUR 3000,-
Werving Cliënten Over Rood Coöperatie EUR 5000,-

Beerkosten

Kosten Bank: EUR 75,-

De werving van cliënten zal worden bekostigd uit het resterend deel van de lening van stichting doen alsmede vanuit de licentie inkomsten van Over Rood Coöperatie U.A.

Financieel jaarverslag 2014

In 2014 is 1850 euro aan licenties gefactureerd aan Over Rood Coöperatie U.A. In 2014 zijn uitsluitend bankkosten gemaakt ad EUR 64,-. De winst ad EUR 1786,- is toegevoegd een het eigen vermogen van de stichting.

 

Vacature: vestigingsmanager

Vacature

Over Rood zoekt per direct mensen die een eigen locatie willen opzetten in verschillende gemeenten in Nederland. Ben jij onze nieuwe vestigingsmanager?

Als vestigingsmanager ben je verantwoordelijk voor het functioneren van jouw eigen lokale ‘onderneming’. Je begeleidt en coacht de vrijwilligers op de vestiging en bent verantwoordelijk voor het succes van de vestiging. Samen met jouw collega’s onderhoud je een goed contact met zowel de cliënten als de lokale hulporganisaties en gemeentelijke instellingen. Daarnaast werf je actief nieuwe cliënten en begeleid je een beperkt aantal cliënten zelf. Je gaat samenwerkingsverbanden aan en bouwt bestaande relaties verder uit. Je signaleert kansen en weet deze om te zetten in concrete mogelijkheden. Ook draag je samen met jouw team zorg voor alle administratieve processen op de vestiging, het contact met het hoofdkantoor en ben je verantwoordelijk voor de gestelde doelstellingen van de vestiging.

Je zorgt dat je voortdurend op de hoogte blijft van de marktontwikkelingen en de ontwikkelingen m.b.t. sociale wettelijke voorzieningen en relevante juridische, fiscale en administratieve aspecten van het voeren van een onderneming. Bijscholing op dit gebied wordt regelmatig aangeboden. Je voert tevens overleg met collega-vestigingsmanagers en rapporteert aan de algemeen directeur.

Het is belangrijk dat je bent ingevoerd in de zakelijke netwerken binnen de regio. Verder is het goed als je bekend bent met de relevante lokale hulporganisaties en gemeentelijke instellingen.

Wat bieden wij jou?

– een afwisselende baan van 2 á 3 dagen binnen een jonge, groeiende en dynamische organisatie
– vaste onkostenvergoeding, aangevuld met een beperkte resultaatafhankelijke beloning
– uitgebreide opleiding
– ruimte om zelfstandig een organisatie op te bouwen die bestaansrecht heeft
– ondersteuning in raad en daad vanuit het hoofdkantoor
– de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij en vooral aan een gezond ondernemersklimaat in Nederland
– een open en informele werksfeer waar ruimte voor initiatieven vanzelfsprekend is.

Wat vragen wij van jou?

– maatschappelijke ambitie
– HBO/Universitair werk- en denkniveau
– minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als zelfstandig ondernemer, directeur of manager
– aantoonbare commerciële werkervaring
– leidinggevende en coachende kwaliteiten
– uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
– bekendheid met procedure afwikkelen faillissement en/of schuldsanering is een pré
– beschikbaarheid van 16 – 24 uur per week
– qua inkomen financieel niet afhankelijk van werkzaamheden als vestigingsmanager.

Gewenste persoonlijke vaardigheden

– energiek, initiatiefrijk, integer, accuraat, stressbestendig en flexibel
– uitstekende communicatieve vaardigheden
– goed kunnen delegeren, zakelijk en kernachtig, rechtvaardig, mogelijkheden zien en gebruiken
– zelfbewust en zelfverzekerd, onafhankelijk, niet emotioneel betrokken
– sterk in netwerken, professioneel en weet prioriteiten te stellen.

Bedrijfsprofiel van Over Rood

Over Rood is een Social Business die bedrijfseigenaren begeleidt en ondersteunt bij schulden, financiële problemen, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging door financiële problemen. Over Rood werkt doelgericht naar een landelijke dekking van haar dienstverlening. Om de benodigde groei te verwezenlijken zijn wij per direct op zoek naar nieuwe vestigingsmanagers die Over Rood willen uitrollen in verschillende gemeenten in Nederland.

Voor Over Rood was 2015 een bijzonder goed jaar. Waar de jaren ervoor nog in het teken stonden van bouwen en zoeken naar de beste begeleiding, heeft de aanpak van Over Rood zich in 2015 bewezen. Over Rood boekte in 2015 dan ook flinke resultaten. De naamsbekendheid van Over Rood groeide. Het aantal ondernemers dat kon worden geholpen verdubbelde in vergelijking met 2013 en 2014. Er kwamen samenwerkingsverbanden tot stand. Het team van vrijwilligers dat zich inzet om ondernemers bij te staan werd uitgebreid en versterkt. En duidelijk werd dat Nederlandse gemeenten veel interesse hebben voor het werk van Over Rood.
Kortom, Over Rood zette in 2015 duidelijke stappen in de richting van het verwezenlijken van haar ambities: een organisatie met een landelijke dekking die (ex-)ondernemers met financiële problemen ondersteunt.

Ben jij die nieuwe vestigingsmanager die gaat bijdragen aan een landelijke uitrol van de organisatie Over Rood? Mail dan je c.v. en motivatie naar service@overrood.nl.

5 toekomstige trajectmanagers in opleiding bij Over Rood!

Om het persoonlijke contact met alle deelnemers te kunnen onderhouden is er meer en meer vraag naar gedreven (oud) ondernemers. De komende weken worden er weer 5 nieuwe trajectmanagers klaargestoomd bij over Rood. Iedere week komen zij bij elkaar om trainingen te volgen over o.a. de visie & missie van Over Rood, het voeren van intakegesprekken en communicatie. Ieder van hen is hier vanuit een eigen, persoonlijke dan wel zakelijke ervaring en overtuiging om andere ondernemers op sleeptouw te nemen. Om anderen ondernemers aan het denken te zetten, ze bewust te maken van hun blinde vlekken, kennis te delen, ze te motiveren en te stimuleren. Om ze bewust te maken van de risico’s en knelpunten van het ondernemerschap, zodat zij zelf op tijd de juiste maatregelen kunnen nemen.

Bont gezelschap

Aan tafel zit bijvoorbeeld Wim. Voorheen accountmanager bij Shell. Altijd een toppositie bekleed in een roerige organisatie. Na vele jaren trouwe dienst maag hij nu achterover leunen. Toch kriebelde het nog bij hem om op een ontspannen manier bezig te blijven met zijn vak. Hij besloot vorige week om contact op te nemen met Over Rood. Nu zit hier hij. Klaar voor een nieuwe uitdaging. Tegenover hem zit Lilly. Lilly heeft zelf met het bijltje gehakt, en ergert zich nog dagelijks aan de bureaucratische rompslomp die het haar lastig maakt om haar financiële situatie weer onder controle te krijgen. Lilly zit hier vanuit haar eigen ervaring die haar een enorme berg energie heeft gegeven om andere ondernemers bewust te maken om te willen veranderen. Ze zegt: “Een opleiding zoals deze is een goede stap om mezelf uit de sleur te halen, maar ook om te leren hoe ik andere ondernemers die in dezelfde situatie zitten wijzer kan maken”. Ondernemers die in Nederland gemakkelijk tussen wal en schip vallen en dan jaren bezig zijn om weer een toekomst voor zichzelf te creëren. Ondernemers die willen vechten voor hun zaak, hun droom, hun talent. Een enorme groep mensen die heeft geprobeerd iets van zijn leven te maken. Die als enige fout hebben gemaakt dat ze niet op tijd alle hulp hebben kunnen vinden die ze nodig hadden. Of nét te lang zijn doorgegaan in een onvruchtbare situatie. De vrijwilligers in opleiding gaan daar samen met de rest van het Over Rood team verandering in brengen.

Waardevolle inzichten

Terwijl Peter van Bergen honderduit vertelt wordt er door de vijf deelnemers driftig meegeschreven en geluisterd, maar vooral actief meegedacht. Het is al snel duidelijk dat het deze groep niet aan waardevolle inzichten ontbreekt. Zo constateert Menno: “Om onderdeel te zijn van deze bijzondere groep moet je op een bepaalde manier in het leven staan, het moet al een beetje onderdeel van jezelf zijn”. Shariff, die sinds kort al een aantal trajecten begeleidt, voegt daar aan toe: “Samen bouwen aan kleine high-five momentjes. Hoe meer van die momenten je samen deelt, hoe meer je in staat bent om minder in je hoofd te zitten, om uit je negatieve mechanisme te komen en je situatie weer in de ogen te durven kijken en met frisse moed verder te gaan”. De andere beamen dat en delen enthousiast hun eigen tips en ervaringen. Deze aanstaande trajectmanagers zijn bekwaam, betrokken en zich bewust van de noodzaak. Zij zullen binnenkort zij aan zij met cliënten aan de slag gaan. We zijn erg benieuwd hoe deze veelbelovende groep zich de komende weken gaat ontwikkelen!

Er is geen enkele andere organisatie die zo te werk gaat als Over Rood. Voel jij ook het belang van onze missie? Wil je ook je steentje bijdragen om het andere ondernemers weer in hun kracht te brengen? Neem dan contact op met service@overrood.nl of bel naar 0850-090408.

Vacature: financieel administratief medewerker

Over Rood is op zoek naar een financieel administratief medewerker die zijn/haar kennis en ervaring wil inzetten om zelfstandige ondernemers te helpen. Als financieel administratief medewerker ondersteun je de cliënten van onze trajectmanagers om de administratie op orde te brengen. Je geeft deze ondernemers overzicht en inzicht in hun administratie en eventuele schulden. Je helpt ze de draad weer op te pakken.

Functieomschrijving

Als financieel administratief medewerker ondersteun je ondernemers in het doorlopen van een hulptraject binnen Over Rood. Je helpt ondernemers met hun administratie en hebt waar nodig in samenwerking met de cliënt contact met de boekhouder, schuldeisers, curatoren en/of de belastingdienst.

Wij zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers die zich min. 4 uur per week in willen zetten voor een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie en een gezond ondernemersklimaat, waarin voor hen ook ondersteuning is in lastige tijden. Het betreft een onbetaalde functie, onkosten worden vergoed.

Wat bieden wij jou?

 • Ruimte om je talent en ervaring in te zetten voor anderen binnen een professionele en snel groeiende, landelijke vrijwilligersorganisatie
 • Leren van elkaar en uitwisselen van kennis, zodat je jezelf kunt blijven ontwikkelen en je op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen
 • Diverse interne trainingen in het kader van administraties, ondernemersbelastingen, schuldhulp en ondernemersprogramma’s
 • Opleiding in het gebruik van Budgetview: het administratiepakket specifiek ontwikkeld door en voor zelfstandig ondernemers
 • Maatschappelijk betrokken collega’s die samen met jou hun kennis, ervaring en kracht inzetten om echt het verschil te maken voor onze cliënten.

Wat vragen wij van jou?

 • Ruime ervaring, bijvoorbeeld als boekhouder, administratief medewerker, zelfstandig ondernemer of bedrijfsleider.
 • Je vindt het leuk om je administratieve vaardigheden in te zetten voor mensen die daar veel profijt van hebben
 • Je hebt kennis van financiën, administraties en de verschillende belastingsoorten voor ondernemers
 • Kunt een ondernemersplan en financieel plan beoordelen
 • Je spreekt de taal van de ondernemer en begrijpt dat ondernemerschap soms lastig kan zij
 • Je kunt goed luisteren, dringt door tot de essentie en weet vragen en standpunten kernachtig te verwoorden
 • Je bent nauwkeurig met cijfers en je kunt goed overweg met Excel
 • Je bent in staat te prioriteren, te structureren en te analyseren

Welke opleiding en ervaring vragen wij?

HBO/Universitair werk- en denkniveau. Kennis van en ervaring met het opzetten, invoeren en controleren van administraties. Je bent cijfermatig onderlegd, maar ook vertrouwenwekkend en kun je je goed inleven in de problematiek, de mentale situatie en de levensomstandigheden van cliënten, zonder daarbij emotioneel betrokken te raken. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste.

Welke eigenschappen heb jij?

Maatschappelijk betrokken, professioneel, slagvaardig, analytisch, systematisch, cijfermatig, zorgvuldig, inlevend, toegankelijk, vertrouwenwekkend, sensitief, integer, onbevangen, zonder oordeel, confronterend, communicatief, eerlijk en niet verhullend, zakelijk, kernachtig, rechtvaardig, mogelijkheden zien en daarvan gebruik maken, flexibel, geduldig, rustig, stress bestendig, zelfstandig en zelfverzekerd.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij heel benieuwd naar jou! Mail dan je CV en motivatie naar service@overrood.nl

Achtergrondinformatie over schuldhulp aan ondernemers

Schuldhulp wat is dat eigenlijk?
Een schuldhulpverlener is iemand die bemiddelt tussen jou en je schuldeiser met als doel een regeling tot stand te brengen waarbij jij een zo groot mogelijk deel van je schulden betaalt en de schuldeiser het restant afboekt.

Het wettelijk kader van schuldhulpverlening
Schuldhulp vindt zijn oorsprong in de faillissementswet. Als een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid, zoals een BV of stichting, failliet gaat komt de boedel in handen van een curator. De curator of bewindvoerder probeert zo veel mogelijk geld uit de onderneming te halen en verdeelt dit geld onder de schuldeisers. Zijn er geen baten of is de boedel verdeeld dan wordt het faillissement opgeheven. Hierna heeft de schuldeiser vrijwel geen mogelijkheden meer zijn betaling te innen.

In geval een rechtspersoon zonder beperkte aansprakelijkheid, zoals een eenmanszaak, VOF of zelfstandige, failliet gaat wordt de eigenaar van dit bedrijf aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Hierdoor heeft het geen zin de onderneming zelf failliet te verklaren. Als de ondernemer de schulden van de onderneming niet kan betalen is de enige overgebleven optie een persoonlijk faillissement. Helaas zit de faillissementswet zo in elkaar dat zelfs na het opheffen van het faillissement wegens gebrek aan baten de privé persoon aansprakelijk blijft voor de schulden. Deze aansprakelijkheid verjaart na 20 jaar. Omdat de verjaringstermijn onbeperkt gestuit kan worden kun je in de praktijk tot je overlijden achtervolgd worden door je schuldeisers.

In 1998 is er daarom een regeling toegevoegd aan de faillissementswet waarmee de failliete persoon een alternatief wordt geboden: De WSNP. In de WSNP kun je onder strikte voorwaarden na drie jaar een zogenaamde schone lei verklaring krijgen. Deze verklaring zorgt ervoor dat je schuldeisers de vordering niet meer mogen innen. Je mag de vordering (uiteraard) nog wel vrijwillig betalen. Bijvoorbeeld in geval van een vordering van vrienden of familie.

De WSNP wordt toegekend door de rechtbank. De schuldeisers hebben geen mogelijkheid om de WSNP tegen te houden. Alleen jijzelf moet er voor zorgen dat je aan alle voorwaarden voldoet. De belangrijkste zijn:

1. Je schulden zijn te goeder trouw ontstaan. De rechter kijkt bij de beoordeling maximaal vijf jaar terug. Te goeder trouw betekent dat je niet met opzet of door je eigen schuld (je kon weten dat je de rekeningen niet kon betalen) in de schulden bent gekomen. Ook als je te lang doorgaat met je onderneming terwijl je schulden hebt kan de rechter de WSNP op basis van deze regel afwijzen!
2. Je doet alles om zoveel mogelijk geld te verdienen voor je schuldeisers (o.a. sollicitatieplicht)
3. Je maakt geen nieuwe schulden. Je moet dus al je rekeningen keurig op tijd betalen. Een te laat betaalde rekening is al een nieuwe schuld.
4. Je hebt de afgelopen 10 jaar niet eerder in een WSNP regeling gezeten.

Het minnelijk traject
Tijdens het behandelen van het wetsvoorstel voor de WSNP in de Eerste kamer maakte de regering zich (terecht) zorgen over de grote druk die door de regeling kon ontstaan op de rechtbank. Om dit te voorkomen is afgesproken dat de rechter de WSNP pas mag toekennen als het college van Burgemeester & Wethouders van je woonplaats kan bevestigen dat een minnelijke schuldregeling niet mogelijk is (art. 285 lid 1 Fw). Hiermee werd de basis gelegd voor de gemeentelijke schuldhulpverlening zoals we die nu kennen.

De gemeentelijke schuldhulpverlening probeert dus een vrijwillige schuldenregeling af te spreken tussen jou en je schuldeisers. De afspraken die worden gemaakt zijn gebaseerd op het wettelijk traject. De gemeente moet zich houden aan een aantal regels uit de faillissementswet. De belangrijkste zijn:

1. Alle bezittingen en inkomsten behalve de bezittingen en inkomsten die noodzakelijk zijn om te kunnen overleven worden eerlijk verdeeld over alle schuldeisers. Zo wordt eigenlijk de boedel verdeeld zoals in een faillissement van een bedrijf. Nu gaat het echter over jouw bezittingen. Geld, kapitaal, dure spullen, auto etc. Ook de goederen uit de huwelijksgemeenschap. Alleen de inboedel mag je houden zolang deze niet bovenmatig is.
2. De regeling duurt 36 maanden Gedurende deze 36 maanden leeft de schuldenaar van een absoluut minimum inkomen gebaseerd op 90% van de bijstandsnorm.
3. De ene schuldeiser mag niet bevoordeeld worden ten opzichte van de andere. Iedereen krijgt daarom het zelfde percentage van de schuld betaald (bijvoorbeeld iedereen 15%).
4. Alle schuldeisers moeten met de regeling akkoord gaan.

De gemeentelijke schuldhulpverlening is dus niets anders dan een gemeentelijk instelling die de faillissementswet uitvoert. De gemeente moet er op toezien dat alle partijen zich aan de regels houden.

Is meewerken aan schuldhulp verplicht?
Nee. Je doet dat vrijwillig om van je schulden af te komen. Je schuldeisers en de gemeente kunnen je niet verplichten gebruik te maken van schuldhulp. Je schuldeisers kunnen wel je persoonlijk faillissement aanvragen. Dit moeten minimaal twee schuldeisers samen doen bij de rechtbank. Dat komt echter niet vaak voor omdat het voor de schuldeisers weinig oplevert ten opzichte van de mogelijkheden die een deurwaarder heeft. Als je persoonlijk faillissement wordt uitgesproken kun je dit binnen 7 dagen na de uitspraak laten omzetten in een WSNP-traject.

Welke alternatieven zijn er?
Je kunt gebruik maken van een commercieel schuldhulpbureau. Je moet er hierbij goed op letten dat de rechtbank het bedrijf erkent en bij een aanvraag WSNP het voortraject goedkeurt. Dit is in elk geval in orde als het bedrijf is aangesloten bij de NvvK (www.nvvk.eu). Voor particulieren is betaalde schuldhulp verboden. Dat wil zeggen dat je niet zelf de rekening van de schuldhulp mag betalen. Een werkgever, vriend of familielid mag dat wel!

Je kunt ook gebruik maken van een insolventie advocaat. Als je een laag inkomen hebt (minder dan 25.000 euro voor alleenstaanden en minder dan 35.000 euro voor een stel/gezin) kun je een toevoeging aanvragen voor de kosten van de advocaat. Als de toevoeging wordt toegewezen betaal je alleen een eigen bijdrage van ca. 200 euro. Voor schuldbemiddeling wordt een toevoeging lang niet altijd toegekend. Alleen als ondernemer maak je een kans. De totale kosten van een advocaat voor de bemiddeling liggen meestal tussen de 3.000 en 6.000 euro.

Je kunt ook eerst zelf proberen een schuldenregeling tot stand te brengen. Op de website www.zelfjeschuldenregelen.nl vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt. Je gaat dan met elke schuldeiser zelf een betalingsregeling treffen. Het voordeel is dat je met elke schuldeiser een andere afspraak kunt maken. Het nadeel is dat je, als het uiteindelijk niet lukt, alsnog via schuldhulp moet proberen een regeling tot stand te brengen omdat jouw poging niet geldt als voortraject voor de WSNP. Dit duurt een half jaar! Is het je gelukt een regeling te treffen met alle schuldeisers dan is het heel belangrijk je betalingsafspraken stipt na te komen. Betaal je een dag later dan afgesproken dan heb jij je niet aan de afspraken gehouden en kan je schuldeiser de overeenkomst ook meteen naast zich neerleggen en weer een deurwaarder sturen! Dan kun je weer van voor af aan beginnen.

Schuldhulp aan Ondernemers
Ondernemers worden door veel gemeenten uitgesloten van schuldhulp. De gemeenten beroepen zich hierbij op en uitzondering die in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening zou staan. Wij vinden echter geen tekst van die strekking in deze wet terug. In de wet op het consumentenkrediet wordt wel een uitzondering gemaakt voor ondernemers. In deze wet wordt het verboden om schuldhulp tegen betaling aan te bieden behalve door de gemeente, advocaten, en bewindvoerders. Voor ondernemers is er een uitzondering op dit verbod. Hen mag dus wel betaalde schuldhulp worden geboden door commerciële bedrijven.

In de faillissementswet is vastgelegd dat iemand gerechtigd is zijn beroep of bedrijf uit te oefenen. De gemeente stelt dat voor ondernemers geen schuldregeling kan worden afgesproken omdat de inkomenssituatie te onzeker is. Ook hier zetten wij onze vraagtekens bij. Een inkomen op bijstandsniveau is altijd gegarandeerd en kan als uitgangspunt voor de schuldenregeling worden genomen. Ook werknemers hebben een inkomensonzekerheid: contracten die niet verlengd worden, werknemers die ontslagen worden, werknemers die in dienst zijn als oproepkracht. Inkomenswisselingen in deze situaties zijn onderdeel van elke schuldenregeling. De verwachte betaling aan de schuldeisers is altíjd een prognose.

Het probleem is dat de gemeente simpelweg niet genoeg kennis in huis heeft om schuldhulpverlening te bieden aan natuurlijke personen die het beroep ‘ondernemer’ hebben. Hen wordt de toegang tot gratis schuldhulp daarom in bijna elke gemeente ontzegd. Slechts enkele gemeentes betalen schuldhulp via een gespecialiseerd commercieel bureau omdat ze geen rechtsongelijkheid willen tussen werknemers, uitkeringstrekkers en kleine zelfstandigen.

De BBZ
Als alternatief verwijst de gemeente ondernemers voor schuldhulp door naar BBZ. BBZ is in beginsel een bijstandsuitkering voor zelfstandigen. Via BBZ wordt een bijdrage verstrekt aan een geselecteerd commercieel bureau om de schuldhulpverlening aan een ondernemer op te starten. Het grootste deel van het schuldhulptraject betaal je echter zelf. Ofwel uit je spaarcapaciteit ofwel door het (deels) mee te financieren in een BBZ regeling.

Het nadeel van deze oplossing is dat je geen aanspraak kunt maken op schuldhulp als jij en je partner, naast je inkomen uit de onderneming*, samen een inkomen hebben van meer dan de bijstandsnorm. Ook als je niet aan het urencriterium voldoet, 1225 uur ofwel ca. 3 dagen per week, en/of als je bedrijf volgens de gemeente niet voldoende levensvatbaar is, val je buiten de regeling. In sommige gemeenten kun je dan nog aanspraak maken op een extra bijzondere voorziening maar deze wordt alleen na lang aandringen in heel uitzonderlijke gevallen toegekend.

De BBZ biedt naast schuldhulp ook mogelijkheden voor (her)financiering van je bedrijf mits je voor je inkomsten volledig afhankelijk bent van je bedrijf en je bedrijf levensvatbaar is. Je bedrijf is levensvatbaar als je met de inkomsten uit je bedrijf zowel de zakelijke als de privé lasten kunt voldoen. Let op. Je komt ook in aanmerking voor deze lening als je inkomsten uit ondernemen hoger zijn dan de bijstandsnorm. Je kunt een flink bedrag lenen. Voor een gevestigde ondernemer oplopend tot 184.000 euro. Voor starters geldt een maximum van 34.816 euro.

Voor ondernemers rest naast de BBZ financiering alleen betaalde schuldhulp via een advocaat of commercieel bureau, waarbij soms via BBZ een bijdrage wordt gegeven van ca. 25% van de kosten. Kies je voor een advocaat dan kan deze een toevoeging aanvragen. Deze toevoeging wordt lang niet altijd toegekend maar als het lukt, kan de advocaat zijn werk Pro Deo doen.

*Je inkomen uit onderneming telt wel mee voor de aanvraag van een aanvulling op je inkomen maar niet voor de aanvraag van een lening en schuldhulp!)

Werksaam: overbrugging voor ZZP’ers

Wanneer je in de schuldsanering zit, is het niet toegestaan om als zelfstandige te blijven functioneren. Ook zijn er situaties denkbaar waarin ZZP’ers tijdelijk geen onderneming willen of kunnen hebben. Werksaam biedt deze ondernemers de kans om hun bedrijfsactiviteiten vanuit de coöperatie voort  te zetten en opdrachten aan te nemen. De gerealiseerde winst wordt als loon uitgekeerd. Zo blijven talenten voor het Nederlandse bedrijfsleven behouden en ontstaan op termijn weer nieuwe ondernemingen die een bijdrage kunnen leveren aan onze economie.

Je onderneming kwijt. Wat nu?

Als ZZP’er investeer je in je onderneming. Hierdoor neem je wel eens financiële risico’s. Voor deze risico’s ben je persoonlijk aansprakelijk. Als het goed gaat, is er niks aan de hand en profiteer je van de extra omzet die je investering oplevert. In het ergste geval loopt het mis en krijg je te maken met schulden. Op het moment dat je deze schulden niet meer kunt recht trekken, bestaat de kans dat je een regeling met de gemeente moet treffen om je schulden in te lossen. Je komt dan in de schuldsanering terecht. Wanneer je in de schuldsanering zit, is het niet toegestaan om als zelfstandige te blijven functioneren.

Ook zijn er situaties denkbaar waarin zelfstandigen tijdelijk geen onderneming willen of kunnen hebben. Bij Over Rood komen wij regelmatig ervaren ondernemers tegen die door omstandigheden, als het even tegen zit, tijdelijk geen onderneming willen, kunnen of mogen hebben. Zij dreigen in een uitkeringssituatie te komen of hebben al een uitkering. Dit ondanks het feit dat deze ex-ondernemers kansen in de markt zien om opdrachten te verwerven.

Het overbruggingsinitiatief voor ondernemers

Eind 2014 is de Coöperatie Nederland Werksaam U.A. opgericht. Werksaam biedt ex-ondernemers de kans om hun bedrijfsactiviteiten vanuit de coöperatie voort te zetten en opdrachten aan te nemen. Werksaam maakt afspraken met de ex-ZZP’er over onkostenvergoeding, salarisbetaling en dergelijke. Deze afspraken worden vastgelegd in de zogenaamde “ledenovereenkomst”. Salaris en/of onkosten worden door Werksaam uitbetaald op basis van de gerealiseerde winst van de ex-ZZP’er. De coöperatie verzorgt de facturatie aan opdrachtgevers en zorgt ervoor dat de te ontvangen gelden worden geïnd. Geldstromen zijn strikt gescheiden, dat wil zeggen dat voor elk lid een aparte bankrekening wordt geopend (de zogenaamde ledenrekening) waarop de gelden binnenkomen en van waaruit het loon/salaris en verdere onkosten worden betaald. Elk lid draagt een percentage van de bruto winst af ter dekking van de algemene kosten, zoals huur, kantoorkosten, en administratie. Aansprakelijkheid tussen de leden onderling is uitgesloten en onze algemene voorwaarden zijn zodanig opgesteld dat ook het risico voor de coöperatie zelf minimaal of zelfs nihil is.

 

“Een mooi voorbeeld van sociaal coöperatief ondernemerschap en samenwerking in de stad”, zegt Diny Wijnmaalen van Werksaam, “De gemeente, ondernemers, de Rabobank en wij laten zo zien dat kleine ondernemers er niet alleen voor staan, ook niet als het even slecht gaat. Dat is goed voor de economie, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van de stad. We hopen dat ook andere bedrijven zich aansluiten bij ons initiatief zodat we het verder kunnen opschalen en meer ZZP’ers er weer bovenop kunnen helpen.”

5 trajectmanagers in opleiding bij Over Rood

Om het persoonlijke contact met alle deelnemers te kunnen onderhouden is er meer en meer vraag naar gedreven (oud) ondernemers. De komende weken worden er weer 5 nieuwe trajectmanagers klaargestoomd bij Over Rood.

De opleiding

Iedere week komen zij bij elkaar om trainingen te volgen over o.a. de visie & missie van Over Rood, het voeren van intakegesprekken en communicatie. Ieder van hen is hier vanuit een eigen, persoonlijke dan wel zakelijke ervaring en overtuiging om andere ondernemers op sleeptouw te nemen. Om anderen ondernemers aan het denken te zetten, ze bewust te maken van hun blinde vlekken, kennis te delen, ze te motiveren en te stimuleren. Om ze bewust te maken van de risico’s en knelpunten van het ondernemerschap, zodat zij zelf op tijd de juiste maatregelen kunnen nemen.

Bont gezelschap

Aan tafel zit bijvoorbeeld Wim. Voorheen accountmanager bij Shell. Altijd een toppositie bekleed in een roerige organisatie. Na vele jaren trouwe dienst maag hij nu achterover leunen. Toch kriebelde het nog bij hem om op een ontspannen manier bezig te blijven met zijn vak. Hij besloot vorige week om contact op te nemen met Over Rood. Nu zit hier hij. Klaar voor een nieuwe uitdaging. Tegenover hem zit Lilly. Lilly heeft zelf met het bijltje gehakt, en ergert zich nog dagelijks aan de bureaucratische rompslomp die het haar lastig maakt om haar financiële situatie weer onder controle te krijgen. Lilly zit hier vanuit haar eigen ervaring die haar een enorme berg energie heeft gegeven om andere ondernemers bewust te maken om te willen veranderen. Ze zegt: “Een opleiding zoals deze is een goede stap om mezelf uit de sleur te halen, maar ook om te leren hoe ik andere ondernemers die in dezelfde situatie zitten wijzer kan maken”. Ondernemers die in Nederland gemakkelijk tussen wal en schip vallen en dan jaren bezig zijn om weer een toekomst voor zichzelf te creëren. Ondernemers die willen vechten voor hun zaak, hun droom, hun talent. Een enorme groep mensen die heeft geprobeerd iets van zijn leven te maken. Die als enige fout hebben gemaakt dat ze niet op tijd alle hulp hebben kunnen vinden die ze nodig hadden. Of nét te lang zijn doorgegaan in een onvruchtbare situatie. De vrijwilligers in opleiding gaan daar samen met de rest van het Over Rood team verandering in brengen.

Waardevolle inzichten

Terwijl Peter van Bergen honderduit vertelt wordt er door de vijf deelnemers driftig meegeschreven en geluisterd, maar vooral actief meegedacht. Het is al snel duidelijk dat het deze groep niet aan waardevolle inzichten ontbreekt. Zo constateert Menno: “Om onderdeel te zijn van deze bijzondere groep moet je op een bepaalde manier in het leven staan, het moet al een beetje onderdeel van jezelf zijn”. Shariff, die sinds kort al een aantal trajecten begeleidt, voegt daar aan toe: “Samen bouwen aan kleine high-five momentjes. Hoe meer van die momenten je samen deelt, hoe meer je in staat bent om minder in je hoofd te zitten, om uit je negatieve mechanisme te komen en je situatie weer in de ogen te durven kijken en met frisse moed verder te gaan”. De andere beamen dat en delen enthousiast hun eigen tips en ervaringen. Deze aanstaande trajectmanagers zijn bekwaam, betrokken en zich bewust van de noodzaak. Zij zullen binnenkort zij aan zij met cliënten aan de slag gaan. We zijn erg benieuwd hoe deze veelbelovende groep zich de komende weken gaat ontwikkelen!

Er is geen enkele andere organisatie die zo te werk gaat als Over Rood. Voel jij ook het belang van onze missie? Wil je ook je steentje bijdragen om het andere ondernemers weer in hun kracht te brengen? Neem dan contact op met service@overrood.nl of bel met 0850-090408.

Jaarverslag 2014 Over Rood

De activiteiten van Over Rood in 2014

Het beheren van de licenties

Met diverse partijen in het buitenland zijn contacten onderhouden voor het afnemen van licenties. Door de opgelopen vertraging in het ontwikkelen van de software en het ontbreken van een effectief marketingmodel hebben deze activiteiten niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het beheren van de lening van stichting doen

Het bestuur van de stichting heeft moeten constateren dat de stichting niet in staat was tijdig aan de aflosverplichtingen aan Stichting DOEN te voldoen. Met Stichting DOEN is een nieuwe regeling overeengekomen die ingaat op 1 januari 2016. Over de lening dient in 2015 wel 6% rente te worden vergoed.

Het vaststellen en accorderen van de investeringsbedragen van licentiegevers

Het bestuur van de stichting heeft de uitgaven van licentiegever voor het ontwikkelen van de financiële educatie materiaal gecontroleerd en getoetst aan de principes van Social Business. De totale ontwikkelkosten ad Eur 260.476,- zijn door het bestuur van de Stichting goedgekeurd.

Het vaststellen en innen van licentie vergoedingen van Over Rood Coöperatie U.A.

Eens per kwartaal wordt een factuur opgesteld aan de Coöperatie voor het aantal licenties. De licentievergoeding ad EUR 3,70 per cliënt bedroeg in het laatste kwartaal van 2014 EUR 744,-. De licentievergoeding wordt vastgesteld op basis van het aantal actieve cliënten in het klantsysteem van Over rood Cooperatie U.A.

Financiële verantwoording

Begroting 2015

Inkomsten
Licentievergoedingen Over Rood:   EUR 6000,-

Uitgaven
Rente Lening Stichting DOEN         EUR 3000,-
Werving Cliënten Over Rood Coop  EUR 5000,-

Beerkosten

Kosten Bank:                                 EUR 75,-

De werving van cliënten zal worden bekostigd uit het resterend deel van de lening van stichting doen alsmede vanuit de licentie inkomsten van Over Rood Cooperatie U.A.

Financieel jaarverslag 2014

In 2014 is 1850 euro aan licenties gefactureerd aan Over Rood Coöperatie U.A. In 2014 zijn uitsluitend bankkosten gemaakt ad EUR 64,-. De winst ad EUR 1786,- is toegevoegd een het eigen vermogen van de stichting.

Hulp voor ZZP’ers in de problemen

Op woensdag 29 april 2015 haalde Over Rood ook de landelijke pers. Diny Wijnmalen, op dat moment nog trajectmanager bij Over Rood, werd geïnterviewd door Dennis l’Ami van het Algemeen Dagblad. De aanleiding van dit interview was de continuering van de samenwerking met de gemeente Woerden in het kader van hulp aan ZZP’ers in nood.

Succesformule van Over Rood

Diny vertelde over de succesformule die Over Rood blijkt te zijn: “Omdat er de laatste jaren veel ondernemers in de problemen zijn gekomen, is het aantal ZZP’ers dat hun heil bij ons zoekt groeiende.” Ook vertelde ze het AD over de oorzaak van de groeiende noodzaak om financiële problemen onder ogen te komen. “Het probleem van ondernemers die keihard werken en er administratief een potje van maken, bestaat al langer”, weet ze, “maar misschien komt het nu wat vaker zichtbaar aan de oppervlakte omdat de omzetten zo onder druk staan.”

Het krantenartikel

p19kd4hgd117271grs1l7h9h11o284

Vanaf 1 juli 2014 een vestiging in Woerden!

Op 1 juli 2014 heeft Over Rood haar activiteiten uitgebreid met een vestiging in Woerden. Dit betekent dat ondernemers uit Woerden gebruik kunnen maken van de lokale faciliteiten.

Vestigingsmanager Diny Wijnmaalen

Diny Wijnmaalen is aangesteld als vestigingsmanager in Woerden. De afgelopen maanden heeft zij al meegedraaid als trajectmanager in Utrecht om de nodige ervaring en kennis op te doen. Diny is zelfstandig ondernemer en heeft haar eigen consultingpraktijk. Als ervaringsdeskundige begeleidt zij al enkele jaren MKB ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het begeleiden van startende ondernemers.

Algemene informatie over de vestiging in Woerden

Het initiatief wordt ondersteund door de Gemeente Woerden, Rabobank Rijn en Veenstromen en winkeliersvereniging Stadshart. Woerden Toekomst Waarde heeft kantoorruimte ter beschikking gesteld aan de Vijzelmolenlaan 2. Workshops worden voorlopig nog in Utrecht gegeven, maar de verwachting is dat ook snel met workshops en ondernemersgroepen in Woerden zal worden gestart.

Woerden is een eerste stap in de uitbreiding van de dienstverlening van Over Rood naar landelijke dekking.

Search
Generic filters