Mensen gaan er vaak vanuit dat het je eigen schuld is. Over Rood veroordeelde ons juist niet. Dat was fijn.
Nina
Hier leer ik tenminste iets van en behoud ik zélf het overzicht van hoe mijn onderneming ervoor staat!
Sasja

Jaarverslag 2014 Over Rood

De activiteiten van Over Rood in 2014

Het beheren van de licenties

Met diverse partijen in het buitenland zijn contacten onderhouden voor het afnemen van licenties. Door de opgelopen vertraging in het ontwikkelen van de software en het ontbreken van een effectief marketingmodel hebben deze activiteiten niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het beheren van de lening van stichting doen

Het bestuur van de stichting heeft moeten constateren dat de stichting niet in staat was tijdig aan de aflosverplichtingen aan Stichting DOEN te voldoen. Met Stichting DOEN is een nieuwe regeling overeengekomen die ingaat op 1 januari 2016. Over de lening dient in 2015 wel 6% rente te worden vergoed.

Het vaststellen en accorderen van de investeringsbedragen van licentiegevers

Het bestuur van de stichting heeft de uitgaven van licentiegever voor het ontwikkelen van de financiële educatie materiaal gecontroleerd en getoetst aan de principes van Social Business. De totale ontwikkelkosten ad Eur 260.476,- zijn door het bestuur van de Stichting goedgekeurd.

Het vaststellen en innen van licentie vergoedingen van Over Rood Coöperatie U.A.

Eens per kwartaal wordt een factuur opgesteld aan de Coöperatie voor het aantal licenties. De licentievergoeding ad EUR 3,70 per cliënt bedroeg in het laatste kwartaal van 2014 EUR 744,-. De licentievergoeding wordt vastgesteld op basis van het aantal actieve cliënten in het klantsysteem van Over rood Cooperatie U.A.

Financiële verantwoording

Begroting 2015

Inkomsten
Licentievergoedingen Over Rood:   EUR 6000,-

Uitgaven
Rente Lening Stichting DOEN         EUR 3000,-
Werving Cliënten Over Rood Coop  EUR 5000,-

Beerkosten

Kosten Bank:                                 EUR 75,-

De werving van cliënten zal worden bekostigd uit het resterend deel van de lening van stichting doen alsmede vanuit de licentie inkomsten van Over Rood Cooperatie U.A.

Financieel jaarverslag 2014

In 2014 is 1850 euro aan licenties gefactureerd aan Over Rood Coöperatie U.A. In 2014 zijn uitsluitend bankkosten gemaakt ad EUR 64,-. De winst ad EUR 1786,- is toegevoegd een het eigen vermogen van de stichting.

Vanaf 1 juli 2014 een vestiging in Woerden!

Op 1 juli 2014 heeft Over Rood haar activiteiten uitgebreid met een vestiging in Woerden. Dit betekent dat ondernemers uit Woerden gebruik kunnen maken van de lokale faciliteiten.

Vestigingsmanager Diny Wijnmaalen

Diny Wijnmaalen is aangesteld als vestigingsmanager in Woerden. De afgelopen maanden heeft zij al meegedraaid als trajectmanager in Utrecht om de nodige ervaring en kennis op te doen. Diny is zelfstandig ondernemer en heeft haar eigen consultingpraktijk. Als ervaringsdeskundige begeleidt zij al enkele jaren MKB ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het begeleiden van startende ondernemers.

Algemene informatie over de vestiging in Woerden

Het initiatief wordt ondersteund door de Gemeente Woerden, Rabobank Rijn en Veenstromen en winkeliersvereniging Stadshart. Woerden Toekomst Waarde heeft kantoorruimte ter beschikking gesteld aan de Vijzelmolenlaan 2. Workshops worden voorlopig nog in Utrecht gegeven, maar de verwachting is dat ook snel met workshops en ondernemersgroepen in Woerden zal worden gestart.

Woerden is een eerste stap in de uitbreiding van de dienstverlening van Over Rood naar landelijke dekking.

Steun van Stichting DOEN!

Over Rood heeft in 2013 een overeenkomst getekend met Stichting DOEN. Over Rood krijgt steun van Stichting DOEN in de vorm van een lening van €50.000 . Deze lening stelt ons in staat om door te gaan met de activiteiten van Over Rood en te bouwen aan een landelijke uitrol.

Belangeloos knokken voor kwetsbare groep

Peter van Bergen: “De problematiek van de ondernemer in financiële moeilijkheden, de impact van die problemen op het persoonlijke vlak en de gezinsleden wordt nog altijd enorm onderschat. De noodzaak van een partij als Over Rood die belangeloos knokt en hulp geeft aan deze groep heeft zelfs mij verrast. Onder hen is een grote groep kwetsbare mensen die ondernemer zijn geworden omdat ze vrijwel geen kansen hadden op de gewone arbeidsmarkt.

Toen ik aan Over Rood begon kon ik niet vermoeden dat er gezinnen zijn die op straat komen te staan omdat ze geen jaarrekening hebben. En daarom niet de schuldhulp in komen. Zelfs geen bijstandsuitkering krijgen van de gemeente.”

Het feit dat de medewerkers van de gemeentelijke gezondheidszorg, schuldhulp en maatschappelijk werk inmiddels de weg naar Over Rood hebben gevonden en regelmatig cliënten naar ons doorverwijzen onderstreept dit. Waar het ons lukt de cliënt weer in zijn kracht te zetten, te voorkomen dat hij in de bijstand komt of zelfs te voorkomen dat een gezin op straat komt te staan geeft ons werk ons enorm veel voldoening. Het is dé motivatie om te blijven investeren in een landelijke uitrol van onze unieke aanpak.

Lening van Stichting DOEN

Door de lening van  Stichting DOEN wordt Over Rood ook in staat gesteld mensen op te leiden en te trainen die door alle tegenslagen die ze hebben gehad nu een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit zijn vaak mensen met veel talent en capaciteit die graag willen werken en een tweede kans verdienen.

Doe mee met de AdministratieExpress!

In oktober start SodaProducties met stichting Geldinzicht en Over Rood met de AdministratieExpress Utrecht. Het pilotproject geeft mensen de mogelijkheid om meer grip te krijgen op hun financiële situatie. De begeleiding bestaat uit een persoonlijk en praktisch advies, waardoor mensen beter weten hoe je meer kunt doen met minder geld. Doe de test om te zien of meedoen jou winst kan opleveren.

De AdministratieExpress biedt uitkomst

De AdministratieExpress geeft antwoord op allerlei vragen rondom je financiële situatie. Hoe spaar ik geld voor mijn vakantie of bruiloft? Wat kost een kind? Wat betekent een scheiding voor mijn financiën? Kan ik verhuizen? Zet ik nu al studiegeld opzij voor mijn kinderen? Je bent niet de enige die dit bezig houdt. Er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen. Daarom komt dit initiatief je te hulp!
p1843eh1bljk81ufk1er81k0b1f0f3

Ondernemers met schulden: een discussie met D66 Utrecht

Klaas Verschuure is fractievoorzitter van D66 in Utrecht. Vanuit die rol wil hij graag weten waarom Over Rood meer aandacht wil voor de problematiek van ondernemers met schulden. Er ontstaat een mooie discussie tussen Klaas en mij [Peter van Bergen, Over Rood] over ondernemerschap en problematische schulden.

Ondernemer moet zijn eigen boontjes doppen

Klaas geeft aan dat in de politiek de gangbare mening is dat een ondernemer vooral zijn eigen boontjes moet doppen. Hij is tenslotte niet voor niets ondernemer geworden. Ondernemen betekent kans op hoge pieken, maar ook op diepe dalen. Gaat het mis dan is het zaak dat de ondernemer tijdig bijstuurt en zich snel aanpast aan de veranderende omstandigheden. Het ondernemersrisico moeten ondernemers niet af willen wentelen op de maatschappij. En als overheid moet je nooit op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Een ondernemer moet juist zoveel mogelijk ruimte krijgen om zijn eigen ding te doen, om zijn eigen problemen op te lossen. Want zo ontstaan nieuwe oplossingen, nieuwe proposities en nieuwe kansen. Een visie die wij van Over Rood, als door de wol geverfde ondernemers, van harte onderschrijven.

Particulier wél recht op hulp

Maar de andere kant van deze medaille is minstens even interessant. Als particulier heb je altijd recht op (gratis) schuldhulp. Het maakt daarbij niet uit hoe je in de schulden bent gekomen. Of je je geld hebt uitgegeven aan dure schoenen, mooie kleding en verre vakanties, al jaren verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken of in de problemen bent gekomen door scheiding, werkloosheid of welke oorzaak dan ook. Als je schulden je boven het hoofd groeien krijg je hulp, punt uit. In de particuliere schuldhulp is daarbij een mooie afweging gemaakt tussen de rol van de overheid, de belangen van de schuldeisers en de menselijke aspecten van de schuldenaar.

Had je maar geen ondernemer moeten worden

Als je ondernemer bent, wordt er diametraal anders naar je gekeken. Dat is best merkwaardig. Juist omdat steeds meer mensen tegen wil en dank ondernemer worden. Omdat hun werkgever dat eist. Omdat het UWV dat actief stimuleert. Lukt het ondernemerschap vervolgens niet zo best en zit zo iemand een jaar later met fikse schulden omdat men zowel het levensonderhoud als de aanvangsinvesteringen bij elkaar heeft geleend, dan hoort men: ‘Had je maar geen ondernemer moeten worden’. Tsja.

We vertellen Klaas dat we veel ondernemers ontmoeten die hulp zoeken, dringend hulp nodig hebben, maar die het niet lukt om hulp te vinden. Ze worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Krijgen geen aanvraag voor de BBZ. Omdat ze niet voldoen aan het urencriterium, bezig zijn hun bedrijf te beëindigen, ruzie hebben met de boekhouder (factuur te lang onbetaald) en daardoor geen actuele cijfers hebben of omdat ze zo ver en zo lang in de problemen zitten dat ze het niet meer voor elkaar krijgen een goed businessplan te schrijven. Professionele hulp kunnen ze niet (meer) betalen. Bij de meeste bureaus moet je immers contant geld meenemen naar het intakegesprek en dat hebben ze niet of ze voelen zich niet zeker genoeg om hier geld aan uit te geven.

Ondernemers met schulden hebben dringend hulp nodig

Het is bekend dat in de particuliere schuldhulp veel cliënten moeite hebben met hun aanvraag. Zelf help ik deze mensen als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ook Humanitas, Schuldhulpmaatje en maatschappelijk werk helpen mensen hun zaakjes op orde te krijgen voor een aanvraag. Ben je ZZP’er dan blijven veel deuren echter gesloten: ‘Sorry, dat is echt te ingewikkeld’. Ik snap dat ook wel. De administratie van een ondernemer op orde krijgen is van een andere orde dan die van een particulier. En hulpverleners hebben al moeite genoeg alle particuliere aanvragen in te vullen.

De prijs die je betaalt

Maar, wachten tot de betreffende ondernemer zo ver in problemen is gekomen dat hij zijn bedrijf moet staken en rijp is voor de bijstand, is zowel voor de ondernemer als voor de maatschappij niet de beste oplossing (denk aan de kosten van een bijstandsuitkering, het afboeken van vorderingen en de medische kosten). Want de meeste mensen die met problematische schulden zitten krijgen een behoorlijke klap. Krijgen zowel lichamelijke als psychische klachten. Ze worden vaak depressief en bang. Post wordt niet meer open gemaakt en steeds meer rekeningen blijven onbetaald. Bied je geen hulp, dan is de kans groot dat iemand uiteindelijk langdurig in een uitkeringssituatie terechtkomt. Ondertussen blijven de schulden oplopen.

Conclusie: hulp van politiek, landelijk en gemeentelijk niveau

Omdat zowel de prijs die mensen met schulden moeten betalen, als die de maatschappij betaalt steeds hoger wordt, heeft iedereen in Nederland die met problematische schulden worstelt, ongeacht de oorzaak en ongeacht het inkomen, recht op schuldhulp. Helemaal gratis! Dat is wettelijk zo geregeld. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel. De eerste is als je niet te goeder trouw gehandeld hebt. Oftewel, je hebt met opzet schulden gemaakt. De tweede? Juist. Je bent ondernemer! Zowel vanuit juridisch als vanuit maatschappelijk oogpunt uiterst interessant.

Wat Klaas en Over Rood betreft is de conclusie, dat het probleem van de ZZP’er om toegang te krijgen tot schuldhulp op de kaart gezet moet worden, bij de politiek, landelijk en op gemeentelijk niveau.

Peter van Bergen.

Search
Generic filters