Zonder Over Rood had ik dit niet kunnen doen. Ik hoop dat mensen die nog twijfelen mijn verhaal lezen. En dat ze dan overtuigd raken van het nut van Over Rood
Marloes
Nu wordt het serieus. Nu gaat het over echt geld.
Bas

Failliet werkt niet!

Faillissementswet werkt niet voor de IB-Ondernemer.

Het faillissement voor de IB-ondernemer heeft feitelijk geen werking. Als een eenmanszaak of VOF failliet gaat zal de curator alle bezittingen te gelde maken en na aftrek van zijn kosten verdelen onder de schuldeisers. In de meeste gevallen zijn er echter onvoldoende opbrengsten om überhaupt de kosten van de curator te betalen. Aangezien de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor zijn schulden worden dit persoonlijke schulden van de ondernemer. Meestal verhoogd met een groot deel van de curatorkosten.

Meestal heeft de ondernemer niet genoeg privé bezittingen om de schulden te betalen en belandt in de schuldsanering. Hij mag vervolgens geen bedrijf meer uitoefenen (beleid gemeenten) en komt in veel gevallen op kosten van de belastingbetaler voor jaren in de bijstand. Voor de IB-ondernemer zit er dus niets anders op dan zijn bedrijf te staken om vervolgens de schuldsanering in te gaan. In de praktijk is de faillissementswet voor de IB-ondernemers daarmee nutteloos. Failliet gaan brengt voor hen geen enkele oplossing.

Om de faillissementswet ook voor IB-ondernemers effectief te maken én recht te doen aan de privé aansprakelijkheid zou de wet als volgt aangepast kunnen worden:

 • De curator krijgt het recht niet alleen de zakelijke maar ook de privébezittingen te gelde te maken;
 • Na het te gelde maken van alle zakelijke en privébezittingen en de verdere afwikkeling van het faillissement wordt het faillissement opgeheven en worden de boeken gesloten;
 • Bij opheffing van het faillissement worden alle overgebleven vorderingen kwijtgescholden zoals ook bij de schone lei gebeurt.

De voordelen zijn:

 • Oplossing voor probleem uitsluiting van zelfstandigen in de schuldhulp;
 • De ondernemer kan de draad weer oppakken. Indien hij wil kan hij weer een bedrijf beginnen;
 • Ondernemer komt niet onnodig op kosten van de belastingbetaler in de bijstand terecht;
 • Ondernemer en schuldeiser weten sneller waar ze aan toe zijn;
 • Schuldeiser weet zeker dat alle privé middelen ook aangewend zijn om de schulden te betalen;
 • Geen onnodige en kostbare schuldsaneringen;
 • Nieuwe maatregelen faillissementswet zoals vroegtijdig aanwijzen curator ook effectief voor IB-ondernemers.
 • De wet krijgt zo ook in de praktijk daadwerkelijk werking.

Uiteraard kan ook nu, net als bij een BV-faillissement, de curator in gevallen waarin ondernemers zelf niet te goeder trouw hebben gehandeld of grove schuld hebben aan het faillissement aanvullende maatregelen nemen zoals bestuurdersaansprakelijkheid of melding bij het OM. Ligt de oorzaak van de schulden in het privédomein en niet in het zakelijk dan kan alsnog een schuldsanering worden gestart. Het gaat er om de ondernemers die te goeder trouw handelen een kans te geven de draad weer op te pakken. Dat is goed voor het ondernemersklimaat, de economie en de ondernemer. Het bespaart de maatschappij bovendien heel veel onnodige kosten.

Advies: IB-onderneming nooit failliet laten verklaren

Binnen Over Rood en andere advies organisaties geldt als stelregel nummer één voor IB-ondernemers: Zorg dat je klant niet zelf het faillissement aanvraagt. Indien iemand anders faillissement aanvraagt zorg dan dat de ondernemer het faillissement direct om laat zetten in een schuldsaneringstraject (WSNP). Het faillissement van een IB-ondernemer is het slechts denkbare scenario. Het lost niets op maar vergroot slechts de problemen voor ondernemer, schuldeiser en maatschappij. De faillissementswet werkt niet voor IB Ondernemers en kan voor hen beter helemaal afgeschaft worden.

In de praktijk van Over Rood zijn vele voorbeelden van ondernemers die na failliet te gaan vele jaren bezig zijn überhaupt weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. En het wel uit hun hoofd laten ooit weer een bedrijf te starten. De ex-ondernemers waar het hier om gaat hebben te goeder trouw gehandeld en willen niets liever dan weer aan het werk. Ze zitten in plaats daarvan totaal ontredderd thuis op de bank met een bijstandsuitkering en zien geen toekomst meer voor zichzelf.

Na het faillissement is de IB-Ondernemer niet alleen persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden maar ook voor de administratieve afwikkeling. Aangezien ze dan geen cent meer hebben beschikken ze niet over de mogelijkheid de administratie af te (laten) sluiten. Meestal is de boekhouder ook niet betaald en zijn de laatste aangiften niet gedaan. Het duurt vaak jaren voor het hen lukt de administratieve problemen op te lossen. Zodat de (belasting)schulden dan eindelijk vastgesteld kunnen worden. In de tussentijd kunnen ze geen kant op. Mensen branden volledig af. Regelmatig komen wij ondernemers bezig die te goeder trouw gehandeld hebben en toch al meer dan 5 jaar bezig zijn überhaupt de schuldsanering in te komen.

Ongeacht de reden geen kans opnieuw te beginnen.

Het huidig systeem houdt geen enkele rekening met de omstandigheden waardoor iemand in faillissement is gekomen. De zeer drastische gevolgen van een faillissement voor de IB-ondernemer zijn voor allen hetzelfde. Of de ondernemer nu schuld heeft aan het faillissement of niet. Voor elke failliete IB-ondernemer wacht de schuldsanering. Geen van hen krijgt de kans een nieuw bedrijf te starten. Waar in andere landen een faillissement als een goede leerschool wordt gezien geldt in Nederland een keihard afrekenregime. Niet voor niets begint 80% van hen nooit meer een bedrijf.

Vergelijken we de consequenties met een economisch delict zoals verduistering of oplichting dan is het wat ons betreft helemaal niet meer uit te leggen. In de meeste gevallen krijgen mensen die een economisch delict plegen niet veel meer dan een paar weken werkstraf. De hardwerkende ondernemer die de pech heeft dat zijn opdrachtgever failliet gaat zit voor jaren in diepe problemen en zal in armoede moeten leven.

Verschil met BV faillissement gaat veel verder dan privé vermogen

Ook als het effect van het faillissement voor de BV-ondernemer wordt vergeleken met het effect voor de IB-ondernemer zijn de verschillen – enkel veroorzaakt door de keuze van de rechtsvorm – in onze ogen onrechtvaardig. Natuurlijk is een IB-ondernemer persoonlijk aansprakelijk. Hij raakt dus niet allen zijn bedrijf maar ook zijn huis, auto, spaargeld en andere bezittingen kwijt. Voor zover een logisch gevolg van de rechtsvorm keuze. Echter bij het BV-faillissement blijft niet alleen het privé kapitaal buiten schot maar wordt bij faillissement ook het bedrijf afgewikkeld.
Er wordt een slotbalans gemaakt door de curator, de belastingzaken worden afgewikkeld en er komt een streep onder de schulden. Dit alles gebeurt niet bij het faillissement van de IB-ondernemer. Voor hen maar ook voor zijn schuldeisers zou het beter zijn als er überhaupt geen faillissementswet zou zijn.

Wij zouden het veel logischer vinden als de privé aansprakelijkheid daadwerkelijk het verschil tussen de rechtsvormen zou zijn en de effecten van een faillissement verder voor de verschillende rechtsvormen gelijk zouden zijn. Dus afwikkelen door een curator waarbij de zaak ook echt afgewikkeld is bij opheffing van het faillissement.

Voorbeeldcase

Een ondernemer start een nieuwe winkel. Voor de aankoop van de winkelvoorraad wordt een krediet afgesloten. Over dit krediet betaald de ondernemer 9% rente. Deze rente is inclusief een risico-opslag. Die is voor hem 4%. Het risico dat het mis gaat wordt in dit geval dus op 4% ingeschat.  De winkel heeft een goede start. De ondernemer werkt hard en maakt na een half jaar winst. Dan komt er een soortgelijke winkel in dezelfde straat. De omzet zakt met 40%. De ondernemer treedt direct in contact met zijn bank en verhuurder. De bank plaatst hem in bijzonder beheer. De ondernemer probeert op alle mogelijke manieren zijn omzet te verhogen. Folders, assortimentsaanpassing, advertenties etc. Ook verhuurt hij een deel van de winkel aan een andere ondernemer om zo zijn assortiment te verbreden en een op de huurkosten te besparen. Het Shop in Shop concept werkt maar het is uiteindelijk niet genoeg.

De bank ziet de voorraad slinken en eist dat de ondernemer stopt en zijn spullen uitverkoopt. Het krediet wordt ingetrokken. De ondernemer heeft inmiddels een huurschuld van 3 maanden (15.000 euro), een schuld bij het energiebedrijf van 3 maanden (900 euro) en een schuld bij de bank van 25.000 euro. De ondernemer doet een voorstel voor finale kwijting waarin hij al zijn bezittingen inclusief zijn auto en de sierraden van zijn vrouw inzet. Hij kan ongeveer 30% van zijn schulden betalen. De bank gaat niet akkoord. Ze hebben uitgerekend dat deze ondernemer, als hij een baan vindt, na drie jaar in de schuldsanering ongeveer 3000 euro meer kan afbetalen op de lening dan in het voorstel voor finale kwijting dat hij heeft gedaan. De ondernemer kan niet anders dan stoppen en gaat op zoek naar een baan. Helaas lukt het hem niet een baan te vinden. Hij is genoodzaakt een bijstandsuitkering aan te vragen. Hij kan wel als ZZP-er aan de slag in zijn branche maar een vaste baan zit er niet in. Omdat hij in de schuldsanering zit mag hij geen bedrijf starten en kan hij dus niet als ZZP-er aan het werk. Uiteindelijk zit hij 4 jaar in de bijstand. Een kostenpost voor de maatschappij van zo’n 80.000 euro. En de bank? Die heeft de extra 3.000 euro nooit gekregen. Voor hen geen probleem want de schade is betaald uit de risico-opslag van de andere klanten…

Jaarverslag 2016 Over rood

Lees alles over de ontwikkelingen, onze drijfveren, de cijfers en de resultaten van Over Rood in het jaarverslag 2016. Lees vooral ook de verhalen van onze cliënten. Dat is tenslotte waar we het voor doen!

Maakt Over Rood haar ambitieuze doelstellingen waar?

2016 was het jaar van de waarheid voor Over Rood. Lukt het onze ambitieuze doelen te realiseren? Alle gemeenten mee te krijgen? Genoeg goede mensen te vinden die voor Over Rood aan de slag willen? Het groeitempo waar te maken zonder concessies te doen aan de kwaliteit? Het antwoord op al deze vragen blijkt volmondig ja. Of het komt door de zorgvuldige voorbereiding, de enorme kwaliteit van het team van Over Rood, de schat aan kennis en ervaring van de medewerkers of het degelijk fundament onder de organisatie dat in de voorgaande jaren is gelegd? Waarschijnlijk speelt dit allemaal een rol bij het gemak waarmee de organisatie is gegroeid van 1 naar 10 vestigingen.

Lees verder in het jaarverslag
Jaarverslag Over Rood 2016 V1.1

Portret van Over Rood oprichter Peter van Bergen

Kees Klomp en Ron van Es interviewen en maken korte filmportretten van ondernemers en ondernemende mensen die vanuit een overtuigende purpose hun weg banen. Zij noemen het Purpose People.

Over ondernemers die begrijpen dat hun onderneming ergens voor staat. Over ondernemende mensen die begrijpen dat hun project echte bezieling vereist. Zo willen we inspireren, motiveren en de wereld om ons heen laten zien dat het anders kan, anders moet en vooral anders gaat. Zij werken samen met MaatschapWij. Uiteindelijk wordt het een serie van 50 unieke portretten.

In Maart 2017 hebben Ron en Kees een prachtig portret gemaakt van de oprichter van Over Rood Peter van Bergen.

 

Daarnaast schreef Ron onderstaande blog over Peter:

De stille kracht

Laat ik er maar gelijk mee beginnen: ik bewonder Peter van Bergen. Hij is het type mens dat je als ‘stille kracht’ kunt omschrijven. Voor hem geen podium of grote verhalen op social media, Peter is een man die ergens aan begint — weloverwogen — en dat dan ook gaat doen.

Ik ken Peter van zijn vorige bedrijf — hij was mede-eigenaar — en toen hij wegging, had hij geen plan. Maar zoals dat gaat met types zoals hij, er komt altijd iets waar hij zijn tanden in gaat zetten. In dit geval Over Rood. Via een briefje van het Rode Kruis — niet iets waar je over struikelt — vond hij zijn weg. Hulpbiedend aan iemand die op de bodem van het leven zat, zag hij wat hij moest doen. Vanuit zijn kennis als financiële man begon hij mensen te helpen die achterstanden hadden, schulden, mensen die hun enveloppen niet meer durfden open te maken. Niet het werk waar je een hippe start-up van gaat opzetten of goede sier mee gaat maken. Maar wel werk waar anderen mee geholpen zijn. Die uit de put weer op hun voeten kunnen gaan staan.

Zijn grote voorbeeld is Muhammed Yunus, een bankier uit Bangladesh, die hem hielp om zijn ideeën verder vorm te geven. Zo ontstond Over Rood, voorbij rood bedenk ik dan, voorbij dat punt dat je zo schaamteloos kan aanstaren in het leven. Dat punt waardoor je leven stil gaat staan.

Met een eigen programma helpen ze — want inmiddels zijn er genoeg mensen die meewerken bij Over Rood — samen zelfstandig ondernemers die het net niet redden naar nieuwe toekomst. Niet terug kijkend, zoals elke boekhouder doet, maar naar voren werken, hoe ga je het doen?

Ik bewonder Peter van Bergen om zijn doortastendheid om naar aanleiding van een simpel briefje en een eigen reis naar zijn voorbeeld in Bangladesh, te zeggen: dit ga ik doen. Gewoon omdat het moet. Gewoon omdat het nodig is. Met Kees Klomp — met wie ik de Purpose People portretten maak — heb ik het vaker over het oude verhaal van de ridder Parcival. Deze ridder, de jongste van alle ridders, is op zoek naar de heilige Graal. En net als alle andere ridders doorzoekt hij stad en land, en Parcival vindt dan die heilige Graal. Nou ja vinden, de Graal is in handen van een koning die lijdt. Lijdt aan het leven. Het verhaal vertelt dat Parcival door het stellen van één noodzakelijke vraag die Graal kan ontvangen van die koning. Die vraag luidt: ‘Waaraan lijdt gij?’

Peter heeft niet alleen die vraag gesteld, maar is ook wat gaan doen. ‘Waaraan lijdt gij en wat heb je nodig?’ Handen uit de mouwen. Voor de ander. Dat is het stempel van een betekenisvol ondernemer.

 

Nieuwe editie: Geldboek voor Ondernemers

 

Onlangs verscheen de vernieuwde en uitgebreide editie van het Geldboek voor Ondernemers. Deze kun je onderaan deze pagina downloaden. Dit veelgelezen boek biedt ondernemers meer grip op hun geldzaken. Nieuw in deze editie is een hoofdstuk over administreren met daarbij extra aandacht voor facturering.

Onzekerheid over financiële situatie

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers en bijna tweederde van de mkb’ers geeft aan geconfronteerd te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken ruim vier op de tien ondernemers niemand bij hun financiën en administratie.

Kamer van Koophandel-directeur dienstverlening Michiel Huitema: “Het Geldboek helpt ondernemers om zicht te krijgen op hun financiën. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers mét kennis van geldzaken beter presteren dan ondernemers die daaraan twijfelen.”

Scheiding privé en zakelijk

Het doel van het Geldboek is ervoor te zorgen dat ondernemers niet alleen naar bedrijfsmatige zaken kijken, zoals een ondernemingsplan of een liquiditeitsbegroting, maar ook rekening houden met hun persoonlijke financiële situatie.

Gerjoke Wilmink, directeur Nibud: “Juist als zelfstandige, met wisselende inkomsten en beperkte aanspraak op sociale zekerheid, is het belangrijk grip op de financiën te hebben. Waar het vaak misgaat, is dat de privéfinanciën en zakelijke financiën niet goed gescheiden worden. Het Geldboek kan ondernemers daarmee op weg helpen.”

Het Geldboek voor Ondernemers biedt hulp door specifieke informatie voor (startende) ondernemers te bundelen. Bijvoorbeeld over financieringsvormen, belastingen, financiële problemen, administratie en inkomensondersteunende maatregelen. Ook is er informatie opgenomen over inkomen bij arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Vallen, opstaan en weer doorgaan

Jacqueline Zuidweg, directeur Zuidweg & Partners: “Ondernemen is vallen, opstaan en weer doorgaan, dat zal iedere ondernemer herkennen. Ondernemers zijn heel gedreven en doen graag ‘hun ding’. Financiën staat meestal niet hoog op de prioriteitenlijst, maar is een onlosmakelijke schakel voor goed ondernemerschap. Het Geldboek voor Ondernemers helpt ondernemers beter inzicht en overzicht te krijgen, waardoor cijfers zelfs leuker worden.”

Het Geldboek voor Ondernemers is een gezamenlijke uitgave van de Kamer van koophandel, Nibud en Zuidweg & Partners. Deze organisaties hechten – ieder vanuit hun eigen maatschappelijke rol – veel waarde aan het verbeteren van financiële kennis en inzicht bij ondernemers. De nieuwe editie van het Geldboek voor Ondernemers kun je hieronder gratis downloaden:

 

Geldboek voor Ondernemers 2017

Over Rood tweedelijns partner van MKB-Doorstart

MKB Doorstart is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. MKB Doorstart biedt als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning. Voor meer informatie zie www.mkbdoorstart.nl.

 

Logo MKB Doorstart

Armoedecoalitie Utrecht

Over Rood is ook vertegenwoordigd in de armoedecoalitie , een samenwerkingsverband in Utrecht waar vrijwel alle organisaties en vrijwilligers proberen armoede op de kaart te zetten bij de gemeente en in de politiek. In dat kader wilde het Oranjefonds graag horen wat de tussenvoorziening en de armoedecoalitie aan initiatieven ontplooit. Als vertegenwoordiger van Over Rood werd mij gevraagd in twee minuten uiteen te zetten wat we allemaal doen.

Vlak voor de vergadering begon werd tot onze verassing meegedeeld dat de beschermvrouwe van het Oranjefonds, koningin Maxima, ook aanwezig zou zijn. Onderdeel van de vergadering was ook dat zij gesproken heeft met cliënten van de tussenvoorziening en andere Utrechters die in armoede moeten leven. In ons deel van de vergadering kwam uiteraard niets van de twee minuten ‘pitches’, voornamelijk omdat Maxima veel vragen stelde en goed op de hoogte bleek van veel aspecten van armoede. Desalniettemin heb ik toch duidelijk kunnen maken dat ondernemers een groep is waar ook armoede voorkomt en dat die problematiek een specifieke aanpak vergt.

Al met al een bijzondere ervaring en mooi om te zien dat Utrecht zich van zijn krachtige sociale kant heeft kunnen laten zien. Laten we hopen dat dit uitmondt in vele nieuwe initiatieven, gesteund door het Oranjefonds.

Hart onder de riem

Veel cliënten van Over Rood hebben het zwaar. Als je in Nederland als ondernemer met tegenwind te maken krijgt duurt het vaak vele jaren voor je weer een bedrijf kunt gaan opbouwen. Ondertussen leef je op de grens van armoede. In De Correspondent van vandaag stond een artikel dat de huidige praktijk van schuldsanering kernachtig weergeeft. Schuldsanering is vernederend, duur en ineffectief. Maar het kan anders. En wat Over Rood betreft moet het ook anders.

Een IB ondernemer die failliet gaat moet zijn bezittingen, zowel zakelijk als privé, verkopen. Dat is de werking van de volledige aansprakelijkheid. Maar waarom moet een ondernemer die failliet is gegaan vervolgens ook nog 3 jaar de schuldsanering in? Wie heeft hier iets aan? De schuldeisers schieten er niets mee op. Integendeel. De ondernemer mag in de tussentijd vaak geen bedrijf uitoefenen en zit in veel gevallen thuis op de bank. De maatschappij schiet er al helemaal niets mee op. De kosten zijn astronomisch. Vaak kan de ex-ondernemer in de huidige tijd geen baan vinden. En in veel gemeenten mag hij tijdens de schuldsanering geen bedrijf uitoefenen. Dus betalen we als maatschappij een bijstandsuitkering. Tel op het verlies aan arbeidsproductiviteit en je komt op een gemiddeld bedrag van tienduizenden euro’s onnodige extra kosten voor de belastingbetaler.

Ondertussen wordt de ex-ondernemer depressief. Hij verliest zijn laatste contacten en zit jarenlang thuis. Zijn afstand tot de arbeidsmarkt wordt groter en groter. Wij zien ondernemers die meer dan 10(!) jaar bezig zijn een aan het bedrijf gerelateerd financieel probleem op te lossen. Deze mensen komen zo onder druk te staan van het systeem dat ze echt nooit meer de oude zullen worden.

Gelukkig zijn er ook organisaties en mensen die begrijpen dat je als ondernemer soms kopje onder gaat. En hen een hart onder de riem steken. Zo kreeg Over Rood van Casa Cantiga een gratis vakantie aangeboden. Waarom? Dat lees je hier. Een super mooi gebaar waar het gezin dat nu eindelijk weer een keertje op vakantie kan en Over Rood heel erg blij van worden.

Casa Cantiga – Maatschappelijk Betrokken

De_Correspondent_De_schuldsanering_is_vernederend_duur_en_ineffectief_Ma…

 

 

Zachte hand werkt beter bij schulden

Zorgverzekeraar CZ heeft de verliezen die zij draaide door klanten met betalingsachterstanden in vijf jaar tijd flink terug kunnen dringen. Waar eerder nog werkt gewerkt onder het motto: ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’, kiest de zorgverzekeraar bij betalingsachterstanden voor vriendelijkere betalingsregelingen die beter worden nageleefd door de klant. Door de nieuwe, meer menselijke, aanpak zijn de verliezen wegens wanbetalingen gehalveerd. 

Menselijke aanpak blijkt lucratiever

Strenge  betalingsregelingen hebben vaak een averechts effect op de schulden. Oplopende boetes en incassokosten maken de schuld dan al snel onbeheersbaar. Temeer daar de meeste schuldenaren ook schulden hebben bij de huisbaas, de belasting en de webwinkel. Schuldenaren keihard aanpakken is altijd beschouwd als een onvriendelijke maar effectieve methode om betalingsproblemen te lijf te gaan. Een aantal bedrijven, waaronder zorgverzekeraar CZ, vindt dat het anders kan. Menselijker. Zij hebben zich begin dit jaar aaneengesloten in de Ambitie Coalitie, waarin verschillende partijen willen samenwerken om mensen met een betalingsachterstand te helpen. De zachte hand die zij hanteren blijkt lucratiever in de aanpak van betalingsachterstanden.

Lees het hele artikel: http://www.volkskrant.nl/economie/zachte-hand-bij-schulden-werkt-beter-dan-harde-aanpak~a4350618/

 

Bron: de Volkskrant, 3 augustus 2016.

Jaarverslag 2015 Over Rood

Het jaarverslag van Over Rood over 2015 is er! Lees alles over de ontwikkelingen, onze drijfveren, de cijfers en resultaten en vooral de verhalen van onze cliënten. Dat is tenslotte waar we het voor doen!

Een mooi jaar voor Over Rood

Voor Over Rood was 2015 een heel mooi jaar. Het jaar begon met het spannende proces van het aanvragen van een subsidie voor landelijke uitrol van Over Rood. De aanpak van Over Rood heeft zich in Utrecht, Woerden en Stichtse Vecht bewezen. De subsidieregeling “ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek” sloot naadloos aan bij de fase waarin Over Rood zich bevindt en bij haar ambities. Over Rood is dan ook enorm verheugd en dankbaar dat de subsidie in juni 2015 aan haar is verstrekt.

Lees verder in het jaarverslag
Jaarverslag Over Rood 2015

Search
Generic filters